Laikrodis

Butrimonys

Pamokų laikas

  1.   805 -   850
  2.   900 -   945
  3.   955 - 1040
  4. 1105 - 1150
  5. 1200 - 1245
  6. 1255 - 1340
  7. 1345 - 1430

Nuorodos


Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelisStatistika

Turinio peržiūrėjimai : 1316091
Alytaus rajono Butrimonių gimnazija
Projekto „Lyderių laikas 3“ renginys Butrimonių gimnazijoje

DSC_0027

Balandžio 6 d. Butrimonių gimnazijos pedagogai dalyvavo projekto „Lyderių laikas 3“ renginyje, kurį inicijavo ir koordinavo gimnazijos direktorius Valdas Valvonis, Alytaus r. savivaldybės kūrybinės komandos „Lyderių laikas 3“ narys. Šis projektas - nacionalinė iniciatyva, kuri rūpinasi Lietuvos švietimo sistemoje įtvirtinti lyderystei palankią aplinką, skatinančią mokyklų, savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo darbuotojus siekti mokinių ugdymosi pažangos, inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius savo organizacijose.

Renginio pradžioje pedagogai buvo supažindinti su Alytaus r. savivaldybės kūrybinės komandos „Lyderių laikas 3“ veiklos kryptimis, pristatyta pagrindinė pokyčių projekto tema „Praktinių metodų taikymas mokinių įsitraukimui ir geresniems rezultatams“. Gimnazijos pedagogams buvo pasiūlyta dirbant komandose šią problemą patyrinėti, pasiūlyti sprendimo būdus ir įgyvendinimo galimybes. Keturios komandos sudarė situaciją atspindinčias SSGG (stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės) lenteles, nurodė po keturis atspindinčius problemą veiksnius. Komandų atstovai pristatė savo svarstymus, buvo vieningai įvardintos gimnazijos stiprybės, galimybės, silpnybės bei grėsmės. Vyko diskusija, kaip situacija galėtų keistis atsižvelgiant į pokyčio projekte numatytas strategijas, kaip būtų galima stiprinti gimnazijos bendruomenės: mokytojų – mokinių – tėvų bendradarbiavimo ryšius, skatinant mokinių mokymosi motyvaciją, siekiant aukštesnių pasiekimų rezultatų.

Įgyvendinant projektą „Lyderių laikas 3“ 2017 m. pabaigoje 15 Rytų Lietuvos savivaldybių buvo atliktas švietimo darbuotojų profesinio kapitalo raiškos matavimo tyrimas. Tarp apklaustųjų ir Alytaus r. Butrimonių gimnazija. Šio tyrimo rezultatus pristatė gimnazijos soc. pedagogė Ramutė Jablonskienė. Apibendrinti rezultatai parodė, kad įsivertindami savo profesionalumo raišką mokytojai patys pripažįsta, jog sunkiausiai sekasi priimti duomenimis grįstus sprendimus, jie ne visada jaučiasi įgalinti profesinei bendradarbystei, nors kolegialios sąveikos rezultatyvumas įsivertintas gana aukštai. Ypač džiugina, kad žemiausiai įsivertintas profesinis pesimizmas, tai reiškia, kad šiandien gana sudėtingomis sąlygomis dirbantys mokytojai tiki savo profesine misija ir darbo prasmingumu.

Gimnazijoje vykdytas „Lyderių laikas 3“ renginys sutapo su Kultūros ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos bei Ugdymo plėtotės centro jau penktus metus iš eilės organizuojama kultūros edukacijos savaite „Menų dūzgės“, kurios tikslas – skatinti mokytojus mokytis visą gyvenimą, plėtoti kultūrinę kompetenciją ir suprasti edukacines erdves kaip mokinių kūrybingumą skatinančią mokymosi aplinką. Taigi, gimnazijos pedagogai turėjo progos stebėti tiesioginę vaizdo konferenciją „Menų dūzgės“ – kuriančio žmogaus link“, kurioje aptarta humanitarinio kultūrinio ugdymo svarba žmogaus ūgčiai, Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos Lietuvos muziejuose būklė, kitos aktualios problemos. Pasak kultūros edukacijos savaitės organizatorių, tikimasi, kad mokytojai, įkvėpti įgytos patirties, į kultūros erdves grįš jau kartu su mokiniais, skatins juos tyrinėti ir tobulėti, sukurs naujų, aktyvų mokymąsi motyvuojančių užduočių ir tokiu būdu prisidės prie mokinių pasiekimų gerinimo.

Siekiant įgyvendinti pokyčių projektą, neabejotinai svarbi kiekvieno mokytojo profesinė kompetencija. Ugdymo procese labai svarbus gebėjimas mokytis visą gyvenimą, tad gimnazijos pedagogai mokinių atostogų metu dalyvavo seminaruose, mokymuose. Renginio metu buvo dalintasi ir gerąja patirtimi iš seminarų: „Mokymosi metodų taikymas Z kartos mokiniams“, „Edukacinės ir kūrybinės erdvės“, „Edukacinės ir kūrybinės erdvės: vertinimo ir įsivertinimo įgūdžių ugdymo erdvė“, „Kūrybiškumo ugdymo erdvė: pamokos kokybės vertinimas ir kūrybiška mokytojo veikla“, „Lyderio santykiai su kitais“.

Renginio pabaigoje vykusi refleksija patikino, kad sprendžiant bet kurią problemą svarbu diskutuoti, nes kryptingos diskusijos padeda rasti racionalius sprendimus. Priėjome prie vieningos nuomonės, jog projektas „Lyderių laikas 3“ skatina mokyklų tobulinimo iniciatyvas, bendradarbiavimo praktikas. Plėtojant vadybines kompetencijas, atveriamos naujos karjeros galimybės, o tobulinant, remiant ir išlaisvinant mokyklą, švietimo bendruomenė ir kiekvienas jos narys skatinami bendrai vieningai veiklai, nukreiptai mokinių mokymosi pažangos link.

Butrimonių gimnazijos informacija

 
Slideshow by phatfusion
Design by Next Level Design Lizenztyp CC