Alytaus rajono Butrimonių gimnazija
Choras

GIN_0015 - Merginu choras - CC

GIN_0020 -  Jaunuichoras - CC

 

 

 

Gimnazijos merginų choras gyvuoja jau virš 30 metų. Jo vadovais buvo muzikos mokytojai Česlovas Kliminskis, Giedrė Petkevičienė. Nuo 2005 m. kolektyvui vadovauja muzikos mokytoja metodininkė Neringa Valvonienė. Choro tikslas – skatinti mokinių saviraišką, atskleisti ir ugdyti kūrybinius gebėjimus, muzikinę klausą. Dainavimas skatina draugiškumą, bendravimo betarpiškumą, dėmesį vienas kitam.

Merginų choras – tai grupė linksmų, žingeidžių, aktyvių jaunų mokinių, kurias vienija meilė muzikai ir noras dainuoti. Repeticijas nuolat lanko virš 30 narių iš 5-IIIg klasių. Pasak jų, choras – neatsiejama mokyklos bendruomenės dalis, jau ne vieną dešimtmetį džiuginanti Alytaus apskrities, rajono žmones, Butrimonių seniūnijos bendruomenę. Beveik visi gimnazijos renginiai yra lydimi kolektyvo atliekamų kūrinių: Rugsėjo 1-osios, Mokytojo dienos, naujametinio karnavalo, mokslo metų pabaigos, „Adamkiados“ šventės, Sausio 13-osios, Vasario –16-osios, Kovo 11-osios, Žemės dienos minėjimai ir kt., glaudžiai bendradarbiaujama su gimnazijos teatro būreliu. Choro merginos noriai dainuoja tradiciniuose miestelio renginiuose: Atvelykio, Sekminių, Rudens, Kalėdų šventėse. Kolektyvo repertuaras labai įvairus: nuo lietuvių liaudies dainų, giesmių iki šiuolaikiškų improvizacijų. Kūriniai atliekami lietuvių, anglų, lotynų kalbomis.

Kolektyvas neapsiriboja vien koncertine veikla savo bendruomenėse, bet noriai dalyvauja ir įvairiose respublikos mastu organizuojamose projektinėse veiklose, akcijose ir festivaliuose, yra respublikinių moksleivių ir pasaulio lietuvių dainų švenčių, įvairių konkursų dalyvis. Gimnazijos choras per savo veiklos metus yra pelnęs daugybę apdovanojimų, užėmęs prizines vietas respublikiniuose chorų konkursuose: IV tarptautinio vaikų ir jaunimo chorų festivalio „Liepaičių draugai Vilniuje“ nominacijos „Už lietuviškos muzikos puoselėjimą ir propagavimą“ laimėtojas, Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų konkurso – festivalio „Mes Lietuvos vaikai“ I laipsnio diplomo laimėtojas (2011 ir 2015 metai), XI tarptautinio populiariosios dainos festivalio „Baltumo šventė“ laureatas, Dzūkijos regiono muzikos ir bendrojo ugdymo mokyklų festivalio – konkurso „Dzūkų balsas“ laureatas (2016, 2017, 2018 metai), regioninio dainų konkurso ‚Dainuoju tau, Lietuva“ laureatas. Choro vadovei 2018 metais suteiktas Lietuvos  prezidento Valdo Adamkaus „Adamkiados garbės“ nominanto vardas.

Dainuoti masiniuose renginiuose merginoms mielai talkina gimnazijos vaikinai, tai pasirodymus daro įdomesnius, gyvesnius. Gana aktyviai repetuoja ir Jaunučių choras, kurį lanko virš 20 narių iš 1-4 klasių. Jaunučiai kol kas pasirodo tik savo mokyklos bei miestelio scenose, tačiau dainuoja labai nuoširdžiai ir nuotaikingai. Dirbant su jaunais žmonėmis svarbu pažinti kiekvieno iš jų vidinį pasaulį, ugdyti žavėjimąsi muzika, norą dainuoti, poreikį dalyvauti gimnazijos muzikinėje veikloje, suprasti muzikoje užkoduotą žmogaus dvasinį gyvenimą ir gebėjimą balsu išreikšti pačius giliausius jausmus.


 
Slideshow by phatfusion
Design by Next Level Design Lizenztyp CC