Laikrodis

Butrimonys

Pamokų laikas

  1.   805 -   850
  2.   900 -   945
  3.   955 - 1040
  4. 1105 - 1150
  5. 1200 - 1245
  6. 1255 - 1340
  7. 1345 - 1430

Nuorodos


Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelisStatistika

Turinio peržiūrėjimai : 1566550
Alytaus rajono Butrimonių gimnazija
11-12 klasių mokinių verslumo ugdymas taikant netradicines ugdymo formas

Butrimonių gimnazija turi galimybę įgyvendinti ES finansuojamą projektą „11 - 12 klasių mokinių verslumo ugdymas taikant netradicines ugdymo formas“. Projektas laimėtas pagal  2007- 2013 m.  Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-05-K „Kalbų mokymo verslumo ugdymo ir inovatyvių  švietimo metodų kūrimas ir diegimas“ priemonę.

Projekto vykdytojas - Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija.

Projekto partneriai – Alytaus rajono Butrimonių gimnazija, Vilniaus pedagoginis universitetas ir dar 10 gimnazijų visose Lietuvos apskrityse.

Projekto tikslas - pritaikyti inovatyvius verslumo gebėjimų ugdymo modelius 11-12 klasių mokiniams per technologijų pamokas. Projekto metu bus siekiama įdiegti verslumo ugdymo modelius bendrojo lavinimo mokyklose pritaikant Lietuvos švietimo sistemai. Projekto metu planuojama parengti metodinę medžiagą ir apmokyti 100 konsultantų (mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų) darbui su naujais modeliais ir metodikomis. Be technologijų mokytojų, projekto veiklose dalyvaus ir mokyklų administracijų darbuotojai, tėvai, mokinių savivaldos nariai, jaunimo nevyriausybinės organizacijos.

         Projekto veiklose numatyta taikyti inovatyvius vienos dėstomų dalykų srities (technologijų) mokymo (ugdymo) metodus- ugdomojo vadovavimo (angl. couching) ir MBTI (Myers Briggs Type Identificator)- vienerius mokslo metus vykdant eksperimentą.

         Įdiegus MBTI ir ugdomojo vadovavimo metodus bus sukurtas vientisas pagrindas verslumo gebėjimams ugdyti.

         Tikimės, kad įgyvendinus šį projektą jo rezultatai bus taikomi technologijų it kitų mokomųjų dalykų ugdymo procese, sėkmingai bus dalijmasi patirtimi su rajono pedagogais.

 

        

 

 
Slideshow by phatfusion
Design by Next Level Design Lizenztyp CC