Laikrodis

Butrimonys

Pamokų laikas

  1.   805 -   850
  2.   900 -   945
  3.   955 - 1040
  4. 1105 - 1150
  5. 1200 - 1245
  6. 1255 - 1340
  7. 1345 - 1430

Nuorodos


Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelisStatistika

Turinio peržiūrėjimai : 1569244
Alytaus rajono Butrimonių gimnazija
Alytaus rajono maironiečiai minėdami Maironį pasižada ...„paimti arklą knygą lyrą ir eiti Lietuvos keliu...“

IMG_0939

Maironio dvasios įkvėpti gražų spalio 19-osios rytą paminėti Maironio  150-ųjų gimimo metinių į Punią susirinko Alytaus rajono maironiečiai ir jų vadovės. Renginys prasidėjo Punios Švento apaštalo Jokūbo bažnyčioje šventų Mišių auka už mūsų tautos dainių, už Lietuvą, už maironiečius ir jų prasmingą veiklą. Kunigas Vytas Sabaliauskas labai jautriai kalbėjo apie Maironio nuopelnus Lietuvai, apie jo darbų prasmingumą ir svarbą šiandien.

Pasibaigus šventoms mišioms visi susirinko į Punios daugiafunkcinį centrą, kuriame vyko šventinis renginys. Jį vedė Lietuvos maironiečių draugijos Pietų Lietuvos centro, Butrimonių gimnazijos mokiniai. Šventėje dalyvavo Alytaus rajono švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimantas Židanavičius, švietimo ir sporto skyriaus vyresnioji specialistė ir rajono maironiečių globėja Vilija Zubrauskienė, Punios daugiafunkcinio centro direktorė Laimutė Žūsinienė. Rajono švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimantas Židanavičius linkėjo maironiečiams sėkmės ir stiprybės puoselėjant maironiškas vertybes, visada semtis drąsos ir idėjų iš gilios ir prasmingos poeto kūrybos. O aktyviausiems ir kūrybingiausiems rajono maironiečiams švietimo skyriaus vedėjas įteikė gimnazijų vadovų padėkos raštus. Butrimonių gimazjios mairomiečiams Erikui Mielaikai, Dautartuii Valvoniui, Vestinai Giliūtei bei Donatai Mielaikaitei buvo įteikti Lietuvos maironiečių draugijos padėkos raštai. Alytaus rajono savivaldybės mero  Padėkos raštu vedėjas apdovanojo ilgametę rajono maironiečių kuratorę Alytaus rajone Viliją Zubrauskienę. Ponia Vilija maironiečiams linkėjo visada atminti Maironio raginimą: „Paimsim arklą, knygą, lyrą ir eisim Lietuvos keliu“.

Iškilmingą sambūrį pradėjome ir užbaigėme Alytaus rajono Butrimonių gimnazijos mergaičių ansamblio atliekamomis Mairionio dainomis „Lietuva brangi“ ir „Jaunimo giesme“. Vadovė muzikos mokytoja metodininkė Neringa Valvonienė.

 Apie iškilią Maironio asmenybę kalbėjo Butrimonių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ir maironiečių vadovė Genovaitė Žiurinskienė. Savo kalboje ji akcentavo poeto estetines, etines  nuostatas bei vertybes. Apie tai, kad maironiečių dvasia  pažymėta ypatingu ženku, tas ženklas – sielos deimančiukas, kuris skiria maironiečius iš kitų vaikų. Loreta Naujalienė, Alovės pagrindinės mokyklos maironiečių vadovė, skaitė pranešimą „Maironio kūrybinis palikimas šiandieniniam lietuviui“.

 Šventinį renginį tęsė maironiečių pasirodymai: Butrimonių gimnazistai parodė sukurtą kompoziciją pagal Maironio eilėraštį „Ant Punės kalno“ (vadovė Genovaitė Žiurinskienė, teatro mokytoja Asta Daironienė), Simno gimnazijos maironiečiai parodė choreografinę kompoziciją pagal Maironio eiles „Ten, kur Nemunas banguoja“ (vadovė Laimutė Žemaitienė), Maironį skaitė ir dainavo  maironietės iš Venciūnų (vadovė Laima Nastaravičienė), Daugų Vlado Mirono gimnazijos maironietės padainavo  „Išnyksiu kaip dūmas“(vadovė Sigita Juškevičienė).

Labai džiugu, kad šiemet apie 50 Alytaus rajono mokinių tapo naujais Lietuvos maironiečių draugijos nariais, iškilmingame renginyje maironiečiai  garsiai ištarė priesaikos žodžius, įpareigojančius mylėti savo Tėvynę ir gimtinę, o jų vadovės  užrišo jiems žalius kaklaraiščius. Ryšėdami juos  maironiečiai tęsė savo renginį jau ant Punios piliakalnio. Punės kalnas pasirinktas dėl to, kad tai vienintelis Dzūkijos krašto istorijos ir kraštovaizdžio paminklas apdainuotas Maironio. Apžiūrėjo įspūdingus Nemuno vingius, liepsnojančias auksu klevų giraites, pasidžiaugė sutikę senus bičiulius. Graži ir prasminga buvo šventė, palikusi širdyse po mažą Maironio dvasios kibirkštėlę...

Sigita Juškevičienė Daugų Vl. Mirono gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja, maironiečių vadovė

Genovaitė Žiurinskeinė Butrimonių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, maironiečių vadovė

 
Slideshow by phatfusion
Design by Next Level Design Lizenztyp CC