Alytaus rajono Butrimonių gimnazija
Butrimonių gimnazija - Vasario 16 - ajai

Akcijai „ Jūs visi Lietuvai esate brangūs“ sudaryta Butrimonių seniūnijos gyventojų amžiaus piramidė. Butrimonių seniūnijoje vaikų gyvena 2 proc. , o pensiijnio amžiaus žmonių 3 proc. mažiau negu Lietuvos statistinis vidurkis, tačiau darbingo amžiaus žmonių 3,2 proc. daugiau negu šalyje. Ir dar įdomu tai, kad vyrai sudaro 50,3 proc, moterys 49,7, tai reiškia kad vyrų, skirtingai negu Lietuvoje, Butrimonių seniūnijoje gyvena daugiau.

Vasario 15 d. 8.10 val. gimnazijoje vyko iškilmingas minėjimas, skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo 95-osioms metinėms. Šventėje dalyvavo Butrimonių gimnazijos mokiniai, mokytojai tėvai, Butrimonių seniūnas Algirdas Jusas, darželio bendruomenė ir Išganytojo parapijos klebonas Juozas Bakšys, kiti seniūnijos gyventojai. Gimnazijos direktorius Valdas Valvonis sveikino visus su ypatinga švente, skambėjo lietuviškos dainos, atliekamos gimnazijos merginų choro ir maironiečių būrelio narių poetinė kompozicija Lietuvai.

Gimnazijos direktorius paskelbė Šventės kulminaciją - Širdies įžiebimą. Įspūdingas momentas! Širdis sušvito ir ėmė plakti, iš širdies liejosi 4 klaės mokinių Simono Anušausko ir Deimenos Ramančiuckaitės atliekama G. Savinienės ir  Just. Marcinkevičiaus  daina „Vienas žodis“. Širdyje sudėta 95 Butrimonių krašto žmonių mintys. Nei pats akcijos koordinatorius, gimnazijos direktorius Valdas Valvonis, nei mokytojai ir mokiniai nesitikėjo tokio jautraus gyventojų požiūrio. Visi žmonės dėkojo už idėją, su didžiule meile ir ašaromis akyse užrašė savo mintis ir lūkesčius 95-metį švenčiantiems Lietuvos žmonėms ir valstybės vadovams: 2002 metais gimusi Kotryna: „Lietuva, Myliu tave, būk per amžius laisva“. Mindaugas,  g. 1984 metais, sako: „Visi keliai atviri iš Butrimonių: į Vilnių, Kauną ir Europą“; Elena,  g. 1959 m.,: „Linkiu  kiekvienam Tavo gyventojui - šviesaus proto, kad atskirtų gėrį nuo blogio ir tiesą nuo melo, budrios sąžinės, kad visad elgtųsi dorai...“ Valdas,  g. 1970 m., sako: Lietuva - tai mes, Aš ir TU... Gerbkime, kurkime ir puoselėkim šią tvirtovę, kurią šimtmečiais kūrėme ir gynėme mes, mūsų tėvai, seneliai, proseneliai“. Ričardas, g. 1978 m.,: „Svarbu neparklupti, svarbu nepaslysti. Ačiū visiems, pramynusiems nepriklausomybės taką“. Genovaitė, g. 1951 m.,: „Lietuvos Valstybė  - tai jos simboliai, Valstybė -  tai jos piliečiai, Valstybė - tai Lietuvos Respublikos Prezidentė, Valstybė - tai Lietuvos Respublikos Seimas, Valstybė - tai Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Įsiklausykime  vieni į kitus, susikalbėkime vieni su kitais, dirbkim, mylėkim ir gyvenkim vieni dėl kitų ir visada turėsime savo Lietuvą!“ Vladislava, g. 1919 m., linki: „Tvirtybės, vienybės, didybės!“ Pranas,  g. 1935 m.,: „Anei Laisvės neturėjom, nei tėvų gimtos šnektos, lyg vergai tadu kentėjom be Vasario 16-os“. Vladislava, g. 1923 m.,: „Tvarkos, teisingumo ir sėkmės Lietuvai“. Algirdas, g. 1939 m.,: „Linkiu Lietuvai klestėjimo išsaugojant jos tradicijas ir sutelkiant tautiečius dirbti jos gerovei“ Vytautas,  g. 1953 m., linki atjaunėjusios Lietuvos be korupcijos. Danutė,  g. 1943 m., linki: „Amžiais būk Laiminga ir Laisva, niekada daugiau neišnyk iš PASAULIO ŽEMĖLAPIO“. A. Vidzbelienė, g. 1932 m.,: „Lietuva, dėkoju už ramią senatvę“. 1936 m. g. Algirdas: „Lietuva, lai sąžiningumas ir tiesa klesti žmonių širdyse“.

Visi gimnazijos mokiniai ir mokytojai, šviečiančios ir plakančios širdies ritmo pagauti, susirinko į gyvąją širdį Gimnazijos kiemelyje. Skambėjo geriausių Lietuvos atlikėjų dainos, o mes kartu džiūgavome. Šios akcijos renginiai nepalinko nei vieno abejingo Lietuvai, valstybei ir sau....

 Direktoriaus pavaduotoja  ugdymui  Genovaitė Žiurinskienė

 
Slideshow by phatfusion
Design by Next Level Design Lizenztyp CC