Alytaus rajono Butrimonių gimnazija
Adamkiada PDF Spausdinti
1

Gegužės 30 d. jau trečius metus iš eilės Butrimonių gimnazija tapo Lietuvos mokinių susibūrimo vieta: paminėti Vaikų gynimo dieną čia vėl susitiko „adamkiukai“ iš Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondo globotų mokyklų. Šį kartą jau pažįstamus ir naujus draugus kvietė „Adamkiada“ - Lietuvos mokinių sporto ir meno šventė, skirta jauniems, gabiems ir aktyviems kaimo mokyklų mokiniams. Idėja organizuoti tokią šventę praeitais metais kilo Butrimonių gimnazijos direktoriui Valdui Valvoniui, mat 2014 m. pavasarį Almos Adamkienės fondas oficialiai baigė savo veiklą, o Butrimonių gimnazijai buvo patikėta įrengti tos veiklos muziejų. Mokyklų, kurias suvedė Fondas, bendradarbiavimo idėja aptarta su Prezidentu Valdu Adamkumi 2014 metų Rugsėjo 1-ąją, kai jis svečiavosi gimnazijoje. Taigi, gimnazija parengė „Adamkiados“ projektą ir pristatė Labdaros ir paramos fondui „Auginame ateitį“, kuris mielai sutiko finansuoti šventę. Taip Butrimonių gimnazija ir Fondas „Auginame ateitį“ tapo pagrindiniais šventės organizatoriais ir vykdytojais. Smagu, kad „Adamkiados“  rėmėjais tapo ir Lietuvos tautinis olimpinis komitetas bei Alytaus rajono savivaldybė.

Į kvietimą dalyvauti „Adamkiadoje“ atsiliepė per 20 Almos Adamkienės fondo remtų ir globotų mokyklų, tad sukrutome ruošti šventės nuostatus, atributiką, simboliką, scenarijų, kurti veiklas. Darbo ir kūrybos buvo išties daug: šventę koordinavo direktorius V. Valvonis, jo įsakymu sudarytos darbo grupės. Už šventės scenarijų atsakinga paskirta direktoriaus pavaduotoja ugdymui Genovaitė Žiurinskienė ir meninių dalykų mokytojos: Neringa Valvonienė, Neringa Jančiauskaitė, Asta Daironienė. Už šventės dalyvių priėmimą, registraciją - direktoriaus pavaduotoja Edita Simanavičienė, visų šventės dalyvių maitinimu rūpinosi socialinė pedagogė Ramutė Jablonskienė su mokytojų komanda, sporto varžybų organizavimu - Vytas Kurpoviesas ir kiti kūno kultūros mokytojai, dokumentais ir korespondencija - lietuvių kalbos mokytoja Irena Šimanskienė, įgarsinimu, varžybų rezultatų suvedimu ir šventės įamžinimu – informacinių technologijų mokytoja Jonė Poliakienė.

Daug diskusijų vyko dėl „Adamkiados“ logotipo, tačiau galutinis variantas patiko visiems: ir šventės dalyviams, ir svečiams, o svarbiausia – Jo Ekscelencijai Prezidentui. Logotipe vaizduojamas sportininkas - Prezidento V. Adamkaus siluetas iš jo jaunystės nuotraukos bėgimo takelyje (neatsitiktinai šventės sportinėms varžyboms pasirinktos sporto šakos, kurias jaunystėje mėgo Prezidentas: šuolis į tolį, bėgimas ir kt.), o kadangi „Adamkiada“ organizuota Prezidentui pritarus, čia yra ir jo parašas. Sportininkas neša simbolinę ugnį, kurioje dega trispalvė ugnis, tai reiškia, kad V. Adamkus buvo aktyvus sporto renginių dalyvis ir organizatorius. 1948 metais Vokietijoje įvykusioje Pavergtųjų tautų olimpiadoje lengvosios atletikos rungtyse jis laimėjo du aukso ir du sidabro medalius. 1951 metais V. Adamkus įsteigė JAV lietuvių akademinį sporto klubą „Lituanica“. Jis buvo Pasaulio lietuvių žaidynių, įvykusių 1983 metais, organizacinio komiteto pirmininkas. Žodį „Adamkiada“ puošia Almos Adamkienės fondo logotipo pirmoji raidė, ji reiškia 15 metų Fondo vykdytos veiklos tęstinumą ir globotų mokyklų bendravimą ir bendradarbiavimą. Fone matyti Butrimonių gimnazijos logotipas, kuris atspindi, jog čia gimė „Adamkiados“ idėja. Kai buvo susitarta dėl logotipo, jį sukurti patikėjome VGTU magistrantui Artūrui Bačinskui, buvusiam Butrimonių mokyklos 58 laidos abiturientui.

Į pirmąją Lietuvos mokinių sporto ir meno šventę „Adamkiada“ paskutinį gegužės šeštadienį susirinko beveik 300 mokinių, apie 70 jų mokytojų ir svečių iš įvairiausių Lietuvos kampelių. Jų geografija siekia visus šalies regionus nuo Baltijos jūros iki Pakruojo, Vilniaus, Šiaulių, Suvalkijos, Dzūkijos ir Druskininkų. Šventės atidarymo iškilmės vyko gimnazijos vidiniame kiemelyje: uždegta „Adamkiados“ ugnis, iškelta vėliava. Gimnazijos direktorius V. Valvonis sveikino visus susirinkusius, džiaugėsi pasitikėjimu ir pristatė „Adamkiados“ simboliką. Smagu, kad į šventę atvyko ir svečių: Labdaros ir paramos fondo „Auginame ateitį“ steigėjas Tadas Bojarskas, šio fondo direktorius Paulius Juočeris, Coca-cola Hellenic –Lietuva Didžiųjų klientų vadovas Evaldas Vagnoris, Alytaus r. savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistas Jonas Žemaitis, gimnazijos Garbės galerijos nariai: profesorius, dailininkas, Alytaus rajono Garbės pilietis Antanas Kmieliauskas, akademikas Algirdas Sliesaravičius. Įspūdingą ekspoziciją apie svarbiausius Lietuvos sportininkų pasiekimus atvežė ir šventėje dalyvavo Lietuvos Sporto muziejaus direktorius Pranas Majauskas bei Petras Sventickas, įmonės „Kauno jungtinis sveikatos klubas“ vadovas. Svečiai gėrėjosi šventės idėja, džiaugėsi gražia švente, geru oru.

Iškėlus „Adamkiados“ vėliavą, prasidėjo įtemptos varžybos: dvi valandas mokiniai iš 19 mokyklų varžėsi komandinėse ir asmeninėse rungtyse. Smagu, kad varžybose sekėsi ir butrimoniškiams: aštuntokas Justinas Straigis 60 metrų bėgimo varžybose laimėjo 2-ją vietą, o septintokė Odeta ir aštuntokas Matas Kalendauskai metimų į krepšį rungtyje pasirodė geriausiai iš visų. Įveikę visas komandines rungtis pirmosios „Adamkiados“ nugalėtojais tapo ir pačią gražiausią taurę, papuoštą „Adamkiados“ logotipu, išsivežė Vilniaus r. Riešės gimnazijos sportininkai. Antrieji - Raseinių r. Ariogalos gimnazijos mokiniai, o III vietos taurė ir diplomas atiteko Butrimonių gimnazijos komandai. Kaip ir dera šventės šeimininkams: kukliai, bet garbingai!

Po pietų Daugų kultūros centro Butrimonių filialo salėje vyko menui gabių mokinių koncertas, kurį parengė visų atvykusių mokyklų solistai ar kolektyvai kartu su savo mokytojais. Dailės vyr. mokytoja N. Jančiauskaitė kartu su mokytojomis Asta Lugauskiene, Dainora Struckiene ir mokiniais sukūrė jaukią ir šventišką aplinką, pavaduotoja ugdymui G.Žiurinskienė, muzikos mokytoja metodininkė N. Valvonienė ir teatro mokytoja A. Daironienė parengė meninę kompoziciją. Koncerto metu buvo pašventinta „Adamkiados“ vėliava. Butrimonių parapijos klebonas Juozas Bakšys prieš atlikdamas apeigas visų dalyvių paprašė: „...pažadėkite man, kad grįžę iš Butrimonių sukalbėsite maldą ir paprašysite Viešpaties, kad suteiktų Prezidentui Valdui Adamkui sveikatos, o poniai Almai stiprybės būti šalia...“

Koncertas vyko daugiau kaip valandą, tačiau neprailgo. Susižavėjimo šūksnių sulaukė Mangirdas Kundrotas iš Lazdijų rajono Veisiejų gimnazijos, atlikęs popuri akordeonu, Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos šokių grupė „Perla“ bei Kauno rajono Garliavos Jonučių gimnazijos vokalinis – instrumentinis trio. Šie mokiniai tapo meninio pasirodymo laureatais - gavo išskirtinius prizus bei diplomus. Butrimonių gimnazijai už meniškai ir atsakingai suorganizuotą šventę dovanų atvežė Fondo „Auginame ateitį“ steigėjas Tadas Bojarskas.

Po koncerto sugrįžę į gimnaziją aptarėme šventę: mokiniai smagiai plepėjo tarpusavyje, kas dar turėjo jėgų linksminosi diskotekoje, o mokytojai ir vadovai džiaugėsi gražia ir prasminga švente, tarėsi dėl kitos „Adamkiados“ organizavimo. Džiugino gražūs svečių atsiliepimai ir komentarai apie aukštą meninį renginio lygį, sukurtą jaukią ir šventišką aplinką, „Adamkiados“ įprasminimą. Pajutome, jog susitelkę atlikome didelį, gražų ir prasmingą darbą. Deja, klausimas, kas 2016 metais imsis atsakomybės organizuoti šią garbingą šventę, kol kas liko atviras.

Prezidentui negalėjus dalyvauti „Adamkiadoje“, birželio 1 d. gimnazijos direktorius V. Valvonis turėjo audienciją Vilniuje: Jo Ekscelencijai padovanojo „Adamkiados“ vėliavą, albumą su šventės nuotraukomis bei kreipimusi pirmosios Lietuvos mokinių sporto ir meno šventės organizatorių ir dalyvių vardu:

„Jūsų Ekscelencija Prezidente, Jūsų asmenybė, nueitas gyvenimo kelias, aktyvi pilietinė, valstybinė, ekologinė veikla – sektinas pavyzdys kiekvienam jaunam žmogui. Skaitydami Jūsų knygas, domėdamiesi Jūsų gyvenimo istorija suprantame, kad kiekvienas turėtų ugdyti panašias vertybines nuostatas, kokiomis vadovavotės ir grindėte savo kelią visais atvejais, nors lemtis nepašykštėjo Jums sudėtingų gyvenimo vingių verpetų.

Dėkojame likimui, kad teko pažinti Jūsų asmenybę. Manome, kad Jūsų gyvenimo istorija bus pavyzdys visiems Lietuvos mokyklų mokiniams, kuriuos 15 metų nuoširdžiai globojo ir rėmė ponios Almos Adamkienės Fondas. Tariame ačiū už tai, kad tęsiant gražų mokyklų bendravimą ir bendradarbiavimą, suteikėte galimybę šią veiklą pavadinti garbingu „Adamkiados“ vardu.

Lietuvos mokinių sporto ir meno šventės „Adamkiada“ tikslas - ugdyti mokinius laisvais, pasitikinčiais savimi, turinčiais ambicijų dorai ir išmintingai gyventi, būti drąsiais, veržliais ir kūrybiškais žmonėmis. „Adamkiada“ - tai šventė visiems jauniems žmonėms, kurie nori būti panašūs į Jus, Ekscelencija Prezidente.

Linkėdami Jums ir poniai Almai sveikatos ir stiprybės, tikimės, kad „Adamkiada“ gyvuos, o Lietuvos mokiniai, sekdami Jūsų pavyzdžiu, stengsis tapti stipriais, kūrybingais, dorais žmonėmis, atsakingais Lietuvos piliečiais“.

Prezidentas, atskirų rungčių nugalėtojus ir komandas- prizininkes apdovanojo vardinėmis Prezidento knygomis su įrašu. Vildamasis dalyvauti kitoje „Adamkiadoje“, nuoširdžiai dėkojo už tokią dovaną ir pasidžiaugė, kad jo biblioteka–muziejus pasipildys dar vienu eksponatu – Lietuvos mokinių sporto ir meno šventės „Adamkiada“ vėliava.

 Genovaitė Žiurinskienė

Butrimonių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 
Slideshow by phatfusion
Design by Next Level Design Lizenztyp CC