Laikrodis

Butrimonys

Pamokų laikas

 1.   805 -   850
 2.   900 -   945
 3.   955 - 1040
 4. 1105 - 1150
 5. 1200 - 1245
 6. 1255 - 1340
 7. 1345 - 1430

Nuorodos


Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelisStatistika

Turinio peržiūrėjimai : 1212569
Alytaus rajono Butrimonių gimnazija
Vizija, misija

  Logo

Skurzde

GIMNAZIJOS  FILOSOFIJA

 Išsilavinimas yra turtas, kuris bus su tavimi, kad ir kur tu beeitum.

                                                                                        /Kinų išmintis/

GIMNAZIJOS VIZIJA

Gimnazija – aukštos kultūros institucija ir švietimo židinys, ugdantis sąmoningą pilietį, gebantį integruotis į besikeičiantį pasaulį, deramai atstovaujantį savo gimnazijai ir šaliai.

 GIMNAZIJOS MISIJA

Kiekvienam jaunuoliui ugdyti vertybines nuostatas, lavinti jo komunikacinius gebėjimus, sudaryti sąlygas įsisavinti žinių visuomenei būdingą ir vertingą informacinę kultūrą bei šiuolaikinę socialinę kompetenciją, gebėjimus savarankiškai kurti savo gyvenimą

 2017 METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 TIKSLAS

Didinti ugdymo(si) efektyvumą, kūrybiškumą, savarankiškumą, bendruomenės nario tapatumo jausmą, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdyti kompetencijas, formuojant vertybines nuostatas, reikalingas besikeičiančiame gyvenime.

 UŽDAVINIAI:

 1. Tobulinti mokymo(si) kokybę, pamoką organizuojant tikslingai ir lanksčiai, pasiūlant įvairias bei tinkamas mokymosi tempo, būdų, technikų galimybes, skirti didesnį dėmesį mokinių vertinimui ir įsivertinimui;
 2. Efektyvinti savivaldos institucijų veiklą, bendradarbiavimą su mokinių tėvais, tobulinti jų informavimą ir švietimą;
 3.  Kurti ir išnaudoti esančias šiuolaikines mokomąsias edukacines erdves;
 4. Siekti, kad gimnazijos bendruomenė tikslingai planuotų ir tobulintų savo kompetencijas gimnazijoje, šalyje ir užsienyje.

 

 
Slideshow by phatfusion
Design by Next Level Design Lizenztyp CC