Alytaus rajono Butrimonių gimnazija
Darbuotojai

 

Butrimonių gimnazijos darbuotojai 2019 metai

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Pareigybių pavadinimas

1.

Gramauskas Mindaugas

Ūkvedys

2.

Andrijauskaitė Neringa

Projektų vadovė

3.

Asanavičienė Elena

Vyr. buhalterė

4.

Atmanavičienė Zita

Valytoja, kiemsargė

5.

Bazilevičienė Aldona

Kiemsargė

6.

Bogušinskienė Milda

Valytoja

7.

Gecevičienė Liusė

Mokytojo padėjėja

8.

Kačanauskienė Marija

Valytoja

9.

Lapušinskienė Vilija

Valytoja

10.

Laukaitienė Alma

Sekretorė, buhalterė

11.

Linkevičius Jonas

Pastatų priežiūros darbininkas

12.

Naruševičius Jonas

Vairuotojas

13.

Ramaškevičiūtė Virginija

Valytoja

14.

Rudinskienė Vilija

Valytoja

15.

Stanevičienė Regina

Sekretorė

16.

Sadauskas Vidmantas

Vairuotojas

17.

Talačka Mindaugas

Inžinierius kompiuterininkas

 
Slideshow by phatfusion
Design by Next Level Design Lizenztyp CC