Alytaus rajono Butrimonių gimnazija
Muziejus

Iš muziejaus įkūrimo istorijos

Ką atnešei, ką padarei – nepamiršta,

Mes į istorijos įrašėme lapus.

Be ženklo snaigės, peteliškės miršta,

O tavo darbas pamirštas nebus.

Tautos istorija, kultūra lydi žmogų nuo gimimo per visą jo gyvenimą. Senovėje gimusiais daiktais, duona, pinigais mes susiduriame kiekvieną dieną, tačiau negalime suprasti savo šaknų, neatsigręžę į žmonijos lopšį, tolimesnes jos dienas, kurias dažnai dengia užmarštis. Mūsų senoliai paliko didžiulius dvasios turtus. Tai lietuvių tautos etninių šaknų lobiai, tai mūsų dorovės pamatas, išminties kristalai. Kaimas buvo mūsų kultūros maitintojas, ilgus amžius švietęs skaidre buities šviesa. Iš rankų į rankas keliavo daiktai, iš lūpų į lūpas ėjo žodis, o atmintis visuomet buvo kupina pasakų, legendų, mitų ir padavimų. Šiandien gyvename XXI amžiuje, sovietmetis iš esmės sugriovė tradicinio kaimo struktūrą. Kaime gimusiam vaikui šiandien reikia aiškinti buities padargų vardus, kaip ir miesto vaikui. Auga kosmopolitai, nežinantys savo tautos istorijos, papročių ir tradicijų. Todėl kraštotyros paskirtis yra surinkti ir išsaugoti būsimoms kartoms materialines ir dvasines kultūros vertybes, sukaupti jas muziejuje. Muziejus turi prisidėti ugdant mokinių pilietiškumą, istorinę atmintį, pagarbą ir didžiavimąsi savo tauta. Pirmiausia kiekvienas mokinys turi žinoti tai, kas arčiausia, kas čia pat.

Mokykloje aktyvesnė kraštotyrinė veikla prasidėjo 1989 m. kai kraštotyros būrelio nariai pradėjo rinkti medžiagą apie vietovę, kurioje yra mokykla. Vykdėme projektą ,,Pažinkime ir puoselėkime savo kraštą“. Mokiniai užrašinėjo tautosakas, tarmės ypatumus, vietovardžius, prisiminimus, rinkom senovinius daiktus, kaupėme medžiagą apie Butrimonių seniūnijos istoriją, tremtį, rezistenciją, daug dėmesio skyrėme liaudies tradicijų ir papročių išsaugojimui. Sukaupę nemažą kiekį eksponatų nutarėme įkurti muziejų, nes muziejaus misija ir yra išsaugoti būsimoms kartoms tautos materialines ir dvasines vertybes. 1997m. įkūrėme mokykloje muziejų, kuris buvo įrengtas vienoje iš klasių. Žinoma vietos buvo maža, bet eksponatai buvo renkami ir toliau (muziejaus iniciatorės ir įkūrėjos a. a. mokyklos direktorė A. Balinskienė ir istorijos mokytoja metodininkė D. Anušauskienė) todėl 2002m. parašėme projektą ,,Išsaugokime kultūros paveldą“. Tikslas – mokyklos muziejaus atnaujinimas ir jo rekonstrukcija. Už rajono savivaldybės gautus pinigus suremontavome klases senosios mokyklos priestate ir perkėlėme muziejų. 2003-10-24 įvyko atnaujinto muziejaus atidarymas. Atidarydami muziejų džiaugėmės erdvesnėmis patalpomis (4 kambariai), eksponatų gausumu, mokinių susidomėjimu savo tautos kultūros paveldu. Vėliau pradinėms klasėms persikėlus dirbti į darželio patalpas, senoji mokykla liko nešildoma. Muziejuje buvo drėgna, gedo eksponatai. Todėl norėdama išsaugoti senosios mokyklos pastato istoriškumą ir muziejaus eksponatus Butrimonių bendruomenės pirmininkė Zita Lukoševičienė parašė projektą senojo mokyklos pastato pirmo aukšto renovaciją. Už gautus pinigus suremontuota 4 klasės į kurias vėl buvo perkelti eksponatai, o 2008-10-04 iškilmingas ,,naujo“ muziejaus atidarymas, kuriame dalyvavo daug svečių, nes mokykla šventė 145-ąsias mokyklos metines. Muziejaus atidarymas buvo ne tik šventė mokytojams ir mokiniams, bet ir aplinkinių kaimų ir miestelio gyventojams, nes tai vienintelė tokia įstaiga seniūnijoje.

Vienas iš muziejaus kambarių skirtas mokyklos istorijai, kuri parodyta nuotraukomis, dokumentais, spauda, aprašais aplankuose. Stenduose ir segtuvuose sukaupta daug medžiagos apie mokyklos vadovus, mokytojus bei mokinius, galima plačiau susipažinti su buvusiais mokiniais, kurie žinomi ne tik Lietuvoje: tai Dailės akademijos profesorius Antanas Kmieliauskas, Lietuvos nacionalinės operos ir baleto teatro solistė primadona, muzikos akademijos profesorė Irena Milkevičiūtė, Lietuvos MA narys – korespondentas LŽŪU augalininkystės ir gyvulininkystė profesorius Algirdas Sliesaravičius, dainuojamosios poezijos pradininkas Lietuvoje Vytautas Babravičius (Simas) ir kt. Muziejuje sukaupta mokyklos metraščiai nuo 1998m., kita kraštotyrininkų surinkta medžiaga.

Kitame kambaryje įkurta praėjusio amžiaus pradžios kaimiška pirkia. Joje išeksponuoti Butrimonių seniūnijoje naudoti buities daiktai bei darbo įrankiai. Čia kiekvienas eksponatas primena mūsų tautos praeitį. Pirkioje galima pamatyti vyžas, kuriomis mūsų senoliai kadaise mynė žemę, duonkubilį, kuris rodos dar kvepia ką tik užminkyta duona, laiko rūdimis aptrauktą lygintuvą, palubėje kabančias žibalines lempas, kraičio skrynią, lopšį, medinę lovą, geldą (niekotukę), audimo stakles ir kt. rakandus, kuriuos šiandien galime pamatyti tik muziejuje.

Trečiame kambaryje išeksponuota įdomi ir turtinga ,,Lino kelio“ ekspozicija. Čia plačiausiai parodyta įvairūs lino apdirbimo įrankiai ir gaminiai (lovatiesės, raštuoti rankšluosčiai, lino drobės) – trumpai tariant ,,Kelias nuo lino iki audinio“.

Ketvirtas kambarys skirtas laikrodžių, radijo imtuvų, televizorių ir kt. eksponatams. Eksponatų gausu ir vestibiulyje. Šiuo metu muziejuje yra apie 900 eksponatų, šimtai nuotraukų bei didelis XIX - XX a.numizmatikos kiekis.

Dabar mes džiaugiamės ir galvojame, kad prarasto laiko nesugrąžinsi. Jeigu nebūtume pradėję nuo mažiausių smulkmenų rinkimo nebūtume turėję tokio turto. O turtas išties nemažas sunku jį įvertinti finansiškai, o apie dvasinę, istorinę, kultūrinę naudą nereikia net kalbėti, nes kiekvienas daiktas ar rakandas prabyla ištisu gyvenimu. Per kraštotyros veiklą ugdoma pagarba krašto žmonėms, kultūrai, papročiams. Tradicinė kultūra formuoja tautinę asmenybės sąmonę, kuri skatina ir kurti savo kultūros vertybes.

Muziejuje yra sukaupta kraštotyrinė medžiaga šiomis temomis:

 • Žvilgsnis į žmogų (apie mokytojus)
 • Butrimonių vidurinė mokykla 1990-2010 m.
 • Butrimonių vidurinė mokykla (gimnazija) žiniasklaidoje
 • Butrimonių vidurinės mokyklos / gimnazijos metraščiai (nuo 1990 m.)
 • Muziejaus veiklos aprašas
 • Lietuvos partizanų vadas generolas Adolfas Ramanauskas-Vanagas (2012m. jam suteiktas Alytaus raj. Garbės piliečio vardas)
 • Pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymas per projektinę veiklą
 • Tautinės ir pilietinės savimonės ugdymas bei etnokultūros išsaugojimas Butrimonių bendruomenėje
 • Atvelykio šventė
 • Senoviniai lietuvių vestuvių papročiai
 • Linas lietuvių papročiuose ir tautosakoje
 • Lietuvių liaudies dainos
 • Laikraščio „Voruta“ rinkiniai
 • Laiko uždangą atvertus
 • Maironiečių organizacijos veikla
 • Mokyklos istorijos akimirkos
 • Jie mokėsi mūsų mokykloje.
 • Jie baigė mūsų mokyklą.
 • Jie dirbo mūsų mokykloje
 • Ilgametės mokyklos direktorės Marijos Balinskienės šviesiam atminimui.
 • Abiturientų laidų albumai
 • Abiturientų albumas ,,Sudie mokykla“
 • Alytaus apskrities  ir rajono lankytinos vietos
 • Butrimonių mokyklai –  50 !
 • Tapytojas, skulptorius, grafikas profesorius Antanas Kmieliauskas
 • Operos ir baleto primadona, Lietuvos muzikos ir teatro profesorė Irena Milkevičiūtė
 • LŽŪU profesorius Lietuvos mokslo premijos laureatas, LMA narys Algirdas Sliesaravičius
 • Kantri muzikos dainininkas Vytautas Babravičius
 • Kaupiama medžiaga apie Butrimonių miestelio žydus, totorius, jų papročius ir tradicijas
 • Iš praeities į ateitį
 • Liaudies meteorologija
 • Smulkioji tautosaka
 • Kaip nėrė mūsų močiutės
 • Karpiniai
 • Lietuvių tradicinės šventės
 • Butrimonių kapinės
 • Duona lietuvių gyvenime
 • Butrimonių bažnyčios istorija
 • Prezidentas Valdas Adamkus Butrimonyse
 • Butrimonių miesteliui – 310 m.
 • Šokių studijos ,,Gojelis“ veikla
 • Mokinių eilėraščiai
 • Gerulių piliakalnis
 • Kraštotyros būrelio veikla
 • Kaupiama medžiaga apie kalinius, tremtinius, rezistenciją.
 • Skulptorius, tapytojas, meno drožėjas Algirdas Judickas
 • Audėja Marija Sadauskienė
 • Tautodailininkė Danutė Senutienė
 • Butrimonių kultūros namų folkloro ansamblio ,,Dėdės ir Dėdienės“ koncertinė veikla
 • Lietuvių tradicinės šventės
 • Danutės Anušauskienės knyga ,, Butrimonys“  (2007 m.)
 • Genovaitės Žiurinskienės  knyga ,,Veikla ir patirtis. Pilietinis ir tautinis ugdymas Alytaus rajono Butrimonių vidurinėje mokykloje“(2009 m.)
 • Butrimonių mokyklai –  145!
 • Kita
 • Muziejuje yra archeologijos, numizmatikos, senų knygų, įvairių dukumentų, skyriai senų maldaknygių, laikraščiai, sovietmečio laikų mokyklinių vadovėlių rinkiniai, per sovietų okupacijos laikotarpį išsaugota Trispalvė vėliava ir kiti naudingi eksponatai.
 • Šiuo metu (2008-2009 m. m.) renkama medžiaga apie Butrimonių kapines, rašomas metraštis.
 • Mokyklos kraštotyrininkai visada dalyvavo rajoninėse kraštotyrininkų konferencijose ir kraštotyros darbų parodose. Mūsų darbai eilę metų buvo eksponuojami nacionalinėse jaunųjų kraštotyrininkų konferencijose Vilniuje, kur gavome padėkos raštus. 2001 – 2002 m. kraštotyrininkė Agnė Karlonaitė respublikiniame rašinio konkurse ,,Žmogus – gyvasis tautos turtas’’ pelnė II vietą, apdovanota diplomu ir asmeninėmis dovanomis. Kraštotyrininkas Andrius Karlonas 5 metus (nuo 2003m.) dalyvauja respublikiniame rašinių konkurse ,,Mano senenlių ir prosenelių kamynai žydai’’. Apdovanotas padėkos raštais, knygomis.

Muziejaus įkūrėja, kraštotyros būrelio vadovė, istorijos mokytoja metodininkė Danutė Anušauskienė

      Muziejaus galerija

       Muziejaus svečiai

      Butrimonių gimnazijos muziejus – šalies mokyklų muziejų apžiūros konkurso nugalėtojas

Integruotos pamokos

Daiktiniai ir rašytiniai istorijos šaltiniai

Butrimonių mokyklos istorija

Butrimonių miestelio istorija

Duonelės kelias

Žymiausi mūsų krašto žmonės

XVIII-XIX a. Lietuvos valstiečių gyvenimas ir buitis

Pradinių klasių pamokos muziejuje

Anglų kalbos pamokos muziejuje

Žydų genocido diena

2014-2015 m. m.

Istorijos šaltiniai

Rašytiniai ir nerašytiniai istorijos šaltiniai

Mokyklos istorija

Archeologija - istorijos pagalbininkė

Butrimonių miestelio istorija. Žymiausi mūsų krašto žmonės

Atminties kelias

Atmintis gyva, nes liudija

Mokykla vakar, šiandien ir rytoj

Pažintis su gimnazijos muziejumi

2015-2016 m. m.

 Istorijos pamoka ,,Butrimonių miestelio istorija“

Istorijos pamoka ,,Žymiausi mūsų krašto žmonės“

 Istorijos pamoka ,,Daiktiniai ir rašytiniai istorijos šaltiniai“

Istorijos pamokos gimnazijos muziejuje

Pirmokų pažintis su gimnazijos muziejumi

2016-2017 m. m.

      Istorijos pamoka ,,Butrimonių miestelio istorija“

      Istorijos pamoka ,,Mokyklos istorija“

      Istorijos pamoka gimnazijos muziejuje

      Istorijos pamoka ,,Žymiausi mūsų krašto žmonės“

      Istorijos pamoka ,,Daiktiniai ir rašytiniai istorijos šaltiniai“

      Ką veikė mūsų senoliai ilgais Advento vakarais?

      Lietuvių kalbos pamoka „Lietuvių sakmės“

      Matematikos pamoka „Matavimai“

      Pirmokų pažintis su gimnazijos muziejumi

      2017-2018 m. m.

      Adventinis rytmetys

      Istorijos pamoka ,, Archeologija - istorijos pagalbininkė“

      Istorijos pamoka gimnazijos muziejuje

       Projektas ,,Lino kelias nuo sėklelės iki drobelės“

      Istorijos pamoka ,,Mietelio istorija

      Istorijos pamoka ,,Mokyklos istorija

     Istorijos pamoka ,,Daiktiniai ir rašytiniai istorijos šaltiniai“

     Kokie senojo kaimo amatai seniausi?

     Pažintis su gimnazijos muziejumi

     Projektas „Lino kelias nuo sėklelės iki duobelės“. Linelio šventė

     Jei prakalbėtų, daug pasakytų

     Ką veikė mūsų senoliai ilgais Advento vakarais

     Velykinių margučių paroda. Margučių ridenimo popietė

     Apšvietimo priemonių raida

2018-2019 m. m.

Archeologija

Istorijos pamoka ,, Butrimonių miestelio istorija“

       Istorijos pamoka ,,Daiktiniai ir rašytiniai istorijos šaltiniai“

       Istorijos pamoka ,,Žymiausi mūsų krašto žmonės“

       Lino kelias

       Mokyklos istorija

Edukacinės programos

Advento ir Kūčių papročiai 

Kai senieji daiktai prabyla

Lino kelias

Dzūkų valgiai

Šiaudinio sodo tradicijos Lietuvos kaime

Apšvietimo priemonių raida

Velykinių margučių raštai

Dzūkų valstiečių buitis

Linas dzūko gyvenime

Margirio šeimyna

      Kas turi ragą, tam nereikia botago...

      Velykinių margučių paroda

      Velykinių margučių paroda muziejuje

      Velykinių margučių raštai

 Projektai

Duona lietuvių gyvenime

      Ilga lino darbų pasaka „Butrimonių gimnazijoje"

      Tarmė mūsų savitumas

     ,,Lino kelias nuo sėklelės iki drobulės‘‘

 
Slideshow by phatfusion
Design by Next Level Design Lizenztyp CC