Laikrodis

Butrimonys

Pamokų laikas

 1.   805 -   850
 2.   900 -   945
 3.   955 - 1040
 4. 1105 - 1150
 5. 1200 - 1245
 6. 1255 - 1340
 7. 1345 - 1430

Nuorodos


Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelisStatistika

Turinio peržiūrėjimai : 1250791
Alytaus rajono Butrimonių gimnazija

 

MOKINIŲ TARYBA

2018-2019 m.m.

 

 

Pirmininkas – Raimonda Abramavičiūtė, IIIg kl.

Pavaduotojas – Valentinas Straigis, IIIg kl.

Sekretorė – Kotryna Džervutė, IIg kl.

 

Nariai:

 1. Rugilė Gudelaitytė, 5 kl.
 2. Germantė Bradauskaitė, 6 kl.
 3. Miglė Kmieliūtė, 6 kl.
 4. Simona Senutaitė, 7 kl.
 5. Karolina Vinskaitė, 7 kl.
 6. Akvilė Marcinkevičiūtė, 8 kl.
 7. Airidas Gudelaitis, 8 kl.
 8. Gabrielė Ražanauskaitė, 9 kl.
 9. Karina Makulavičiūtė, IIg kl.
 10. Viktorija Masaitytė, IVg kl.

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus r. Butrimonių gimnazijos

Mokinių tarybos veiklos planas 2018 m.

Tikslas:

Atstovauti mokinių interesams dalyvaujant gimnazijos valdyme, prisidėti prie gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo bendradarbiaujant su gimnazijos vadovais bei gimnazijos bendruomene.

 

Uždaviniai:

1. Skatinti visus ir kiekvieną mokinį laikytis gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių, ugdytis sąmoningumą, pavyzdingą elgesį ir gerą mokymąsi.

2. Aktyvinti mokinių veiklą, ugdyti pilietiškumą.

3. Įtraukti mokinius į rajono, respublikos mokinių savivaldos veiklas.

4. Kartu su gimnazijos bendruomene vykdyti  prevencinę veiklą.

5. Prisidėti prie renginių organizavimo, atsiliepiant į mokinių interesus ir pageidavimus.

 

Eil. Nr.

Veikla 

Data 

Atsakingi 

Sausio 13-osios minėjimas

Sausio mėn.

Gimnazijos administracija,

Mokinių taryba

Atkurtai Lietuvai -100!

Protmūšis, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui

Vasario mėn.

 

Mokinių taryba,

D.Adžgauskienė

Kovo 11-osios minėjimas

Kovo mėn.

Gimnazijos administracija,

Mokinių taryba

Šokio diena.

Kas kaip moka, tas taip šoka...

Balandžio mėn.

Mokinių taryba,

Ž. Patinskaitė

Filmų vakaras

Balandžio mėn.

Mokinių taryba,

R. Abramavičiūtė

Europos diena

Gegužės mėn.

Mokinių taryba,

D.Adžgauskienė

Mokinių tarybos rinkimai 2018-2019 m. m. Pasiskirstymas pareigomis

Rugsėjo mėn.

Mokinių taryba,

R. Abramavičiūtė

Rudens mugė

Moliūgo-žibinto konkursas

Spalio mėn.

Mokinių taryba,

R. Abramavičiūtė

Tarptautinė Tolerancijos diena

Lapkričio mėn.

Mokinių taryba,

R. Abramavičiūtė

10.

Gimnazijos puošimas Kalėdiniam –Naujametiniam laikotarpiui. Kalėdinių sveikinimų lenta, kalėdinis paštas.

Gruodžio mėn.

Mokinių taryba,

IVg kl.

 

11.

Metinė veiklos ataskaita.

Veiklos plano 2019  m. sudarymas

Gruodžio mėn.

Mokinių taryba,

R. Abramavičiūtė

12.

Pabėgimo kambarys. Išbandyk!

Per mokslo metus

Mokinių taryba,

R. Jablonskienė

13.

Nuolatinė pagalba organizuojant bei minint Lietuvos valstybingumo ir gimnazijos tradicines šventes

Per mokslo metus

Mokinių taryba

14.

Teikti pasiūlymus gimnazijos administracijai dėl gimnazijoje vykdomos veiklos

Per mokslo metus

Mokinių taryba

15.

Teminių vakarų organizavimas

Per mokslo metus

Mokinių taryba

Mokinių taryba

 

 
Slideshow by phatfusion
Design by Next Level Design Lizenztyp CC