Laikrodis

Butrimonys

Pamokų laikas

  1.   805 -   850
  2.   900 -   945
  3.   955 - 1040
  4. 1105 - 1150
  5. 1200 - 1245
  6. 1255 - 1340
  7. 1345 - 1430

Nuorodos


Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelisStatistika

Turinio peržiūrėjimai : 1160916
Alytaus rajono Butrimonių gimnazija
Ugdymas PDF Spausdinti

Pradinio ugdymo planas 2017 - 2018 m. m.

 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo planas 2017 - 2018 m. m.

     Dalykai ir jiems skiriamų valandų skaičius per savaitę pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti
     Dalykai ir jiems skiriamų valandų skaičius per savaitę vidurinio ugdymo programai įgyvendinti

Ugdymo proceso organizavimas 2017 -2018 metų

Individualus  ugdymo planas 2015 - 2017 metų

Individualus  ugdymo planas 2017 - 2019 metų

      Prašymo pvz. pakeisti individualų ugdymo planą

Kontrolinių darbų skyrimo ir vertinimo tvarkos aprašas

Namų darbų skyrimo tvarkos aprašas

Savarankiško mokymosi organizavimo tvarkos aprašas

Dalyko, dalyko kurso keitimo tvarkos aprašas

Mokymo namuose tvarkos aprašas

Mokymosi pagalbos teikimo  tvarkos aprašas

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo  tvarkos aprašas

III – IV g klasės programos mokymosi kurso, mokomojo dalyko, dalyko modulio, pasirenkamojo dalyko keitimo tvarka

,,Žmogaus saugos bendrosios programos integravimo į 1 – 4 bei   I – IV g klasių mokomųjų dalykų ugdymo turinį planas 2017 – 2018 m. m."

Laisvės kovų istorijos programos integracija į mokomuosius dalykus II g  klaseje  2017 -2018 m. m.

Alytaus r. Butrimonių gimnazijos Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis skyrius

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo gimnazijos skyriuje 2017 – 2018 m. m. vykdymo ir vertinimo grafikas

 

 
Slideshow by phatfusion
Design by Next Level Design Lizenztyp CC