Mokyklos merginų choras vyks į Dainų šventę. Spausdinti

Bkl (1)

Kovo pabaigoje prasidėjo Lietuvos moksleivių dainų šventės Dainų dienos chorų perklausos, kurioms pasibaigus paaiškės, kurie Lietuvos moksleivių chorai dalyvaus liepos 6-8 dienomis Vilniuje vyksiančioje tradicinėje Lietuvos moksleivių dainų šventėje „Mūsų vardas - Lietuva“.  

Perklausos su nekantrumu laukė ir mūsų gimnazijos merginų choras, vadovaujamas muzikos mokytojos metodininkės N.Valvonienės, nes tik po perklausos  turėjo paaiškėti ar pateksime į Dainų šventę. Perklausai kruopščiai ruošėmės visus mokslo metus: kiekvieną dieną rinkdavomės muzikos kabinete ir repetuodavome Dainų šventės repertuaro dainas.  Į mūsų gimnaziją atvykusi komisija, kurią sudarė Raimondas Katinas, dainų dienos meno vadovas, šventės darbo grupės nariai: chorvedė Eglė Ganusauskienė ir poetas Albertas Antanavičius, atrodė nusiteikusi geranoriškai. Perklausos metu jaudintis neleido ramūs ir šilti komisijos narių žvilgsniai ir šypsena jų veiduose. Atlikus visus prašytus kūrinius buvome pradžiugintos šiltais ir maloniais komisijos pirmininko žodžiais apie mūsų chorą ir vadovę. Smagiausia buvo išgirsti tai, kad patekome į Dainų šventę ir chorui suteikta pirmoji kategorija. Poetas A.Antanavičius apie mūsų chorą dienraštyje „Respublika“ rašė: „Trumpai pasakysiu, remdamasis meno vadovo R.Katino žodžiais: tokio dainuojančio stebuklo tokiam miestely aš dar nesu matęs ir girdėjęs. Kalbu apie Neringos Valvonienės vadovaujamą Butrimonių gimnazijos merginų chorą. Butrimonių miestelio ir aplinkinių kaimų merginos renkasi į repeticijas kasdien - dainuoja ir ruošiasi šventei. Nežinau nė vieno žmogaus, kuris galėtų tai sutrukdyti. „Apie ministrą ir jo kalbas mes seniai pamiršome, - sako merginos ir nedrąsiai taria: - Mes tiesiog esame su daina“. Mažo miestelio choras dirba daug sudėtingesnėmis sąlygomis nei miestų mokyklose. Pasiklausius Butrimonių merginų kartais taip ir norisi prisiminti seną ir banalią frazę apie kūrybą - kad sąlygų neturėjimas yra geriausios sąlygos kurti. Merginų noras dainuoti ir vadovės entuziazmas - du svarbūs ir dideli varikliai judant meno, kultūros, grožio ir Dainų šventės link.“

Nenuginčijama tradicija tapusios Lietuvos dainų šventės išaukština žmogaus kūrybinę saviraišką, tautinės kultūros gyvybingumą, Tėvynės meilę ir solidarumą. Jos suburia skirtingas kartas, pratęsia vis atsinaujinantį kultūros vyksmą, padeda ugdyti moralines vertybes. Todėl labai džiaugiamės savo ir choro vadovės visų mokslo metų darbo rezultatu ir su dar didesniu nekantrumu laukiame liepos mėnesio ir Vilniuje, Vingio parke vyksiančios Dainų šventės „Mūsų vardas – Lietuva“.

Choro narė Žydrūnė Seiliūtė