Butrimonių gimnazijai - parama iš Tautos fondo Lietuvos atstovybės Spausdinti

 nnjj

Neseniai gimnazijos direktoriui Valdui Valvoniui paskambino JAV gyvenanti lietuvė, dr. Nijolė Bražėnaitė – Paronetto, kuri nuo 1997 m. vadovauja „Tautos fondo“ Mokyklų įdukrinimo komisijai, kuri surinktas lėšas skiria 250-čiai įdukrintų Lietuvos mokyklų. Dr. N. Bražėnaitė pranešė, kad ji įsidukrina Alytaus rajono Butrimonių gimnaziją ir skiria 500 JAV dolerių paramą. Bekalbant paaiškėjo, kad ponia Nijolė nuolat palaiko ryšius su Olendernės kaime gyvenančia Janina Plentiene, kurios namuose slapstėsi partizanai Adolfas Ramanauskas - Vanagas ir Juozas Lukša –Daumantas, Nijolės vyras. J. Plentienei rekomendavus, jaunystės prisiminimų apie pirmąjį vyrą Juozą Lukšą – Daumantą vedina, Nijolė skiria lėšų gimnazijai, kad gimnazistai galėtų giliau pažinti ir suprasti Pokario jaunimo kartos pasiryžimą, drąsą, operatyvumą ir išradingumą siekiant išsaugoti Lietuvos valstybę. Partizanai, neįvertindami nei gyvybės kainos, nei tremties grėsmės, kovojo už Lietuvos Laisvę

Atsirado proga ir mokytojams geriau susipažinti su Juozu Lukša - Daumantu, o tai padaryti tapo lengviau, nes Janina Plentienė atvežė ne vieną knygą apie Lietuvos partizanus. Vieną jų - „Partizanai“ išleido pats Juozas Daumantas. Pirmąkart ši knyga išspausdinta „Draugo“ spaustuvėje Čikagos mieste 1950 metais. Antrasis ir trečiasis leidinys - Čikagoje, o ketvirtasis jau Vilniuje 1990 metais. Mes vartome penktąjį leidimą, išleistą Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos bei Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo fondo Kaune 2005 metais. Knygoje atskleidžiamas partizanų organizacinis augimas, santykis su taikiais gyventojais ir priešu, idealai ir politinės - ideologinės nuostatos. Prisiminimai apima ketverius metus, aprašomi 1944-1948 m. įvykiai Suvalkijoje. Visa Juozo Lukšos – Daumanto šeima dalyvavo partizanų veikloje. Knygose daug nuotraukų iš  Juozo Lukšos ir Nijolės Bražėnaitės asmeninio bei kitų partizanų archyvų.

Piniginė parama netikėta, gimnazijos direktorius Valdas Valvonis telkia gimnazijos bendruomenę pamąstyti, kaip jas įprasminti. Yra svarstymų prikleti Partizanų kovų Lietuvoje istoriją ir priimtina forma pateikti gimnazistams ir Butrimonių bendruomenei. Kaip įprasminsime ponios Nijolės Bražėnaitės – Paronetto skirtas lėšas, dar svarstome, gal atsiras gimnazijos teritorijoje vieta, kurioje įamžinsime Partizanų bei kitų nusipelniusių Lietuvai žmonių, kilusių iš Butrimonių krašto ar čia kovojusių, atminimą, ir pakviesime atvykti į svečius pačią Nijolę Bražėnaitę.