Gyva istorijos ir pilietiškumo pamoka Spausdinti

                     

100_7081

 Rugpjūčio 10 dieną Alytaus rajono Punios šile prie Dainavos apygardos partizanų štabo bunkerio įvyko Lietuvos partizanų Dainavos apygardos štabo žūties 65-ųjų metinių paminėjimas.

100_7112

          Prieš 65 metus NKVD apsupo partizanų vadavietę Punios šile ir šios okupacijos metu žuvo pirmasis Dainavos apygardos partizanų vadas kpt. Dominykas Jėčys –Ąžuolis ir apygardos štabas.

           Kpt. Dominykas Jėčys –Ąžuolis 1941 m. dalyvavo Birželio sukilime, 1944-aisiais buvo P.Plechavičiaus rinktinės dalinio vadas, 1945 metais tapo partizanu. Nuo 1946 m. gegužės mėn. ėjo Dainavos apygardos partizanų vado pareigas, o 1946 m. lapkričio mėn. perėmė Pietų Lietuvos partizanų srities vado pareigas. 1947 m. balandžio mėn. štabo bunkeryje kpt. Dominykas Jėčys –Ąžuolis surengė visų Dainavos apygardos grupių ir būrių vadų pasitarimą. Jame buvo apsvarstyti svarbiausi Laisvės kovos organizavimo klausimai, kurių déjà nepavyko įgyvendinti, nes 1947 m. rugpjūčio 11-ąją enkavedistai apsupo apygardos štabo bunkerį, Ąžuolis ir dar trys partizanai žuvo, keturi apsvaiginti granatomis buvo paimti gyvi.

           Renginį organizavo Alytaus rajono savivaldybė ir Alytaus apskrities karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-oji rinktinė. Jame dalyvavo partizanai, tremtiniai, jų artimieji, jaunieji šauliai, kariškiai, Alytaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas Gediminas Krasauskas. Renginyje dalyvavo ir Butrimonių gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė Dalia Adžgauskienė, kraštotyros būrelio nariai (vadovė istorijos mokytoja metodininkė Danutė Anušauskienė) bei kiti mokiniai, gimnazijos direktorius Valdas Valvonis.

            Dainavos apygardos partizanų štabo žūtis buvo paminėta gyvu žodžiu ir daina. Poetinę – muzikinę kompoziciją ,,Raudoni vakarai” atliko Punios mokyklos- daugiafunkcinio centro folkloro ansamblis ,,Levandra”, Alytaus tremtinių choras ,,Atmintis”, Adolfo- Ramanausko Vanago gimnazijos mokiniai.

             Štabo žūties minėjime dalyvavo ir Ąžuolio sūnėnas Alvydas Semaška bei vaikaitis Gediminas Jėčys, kuris didžiavosi savo seneliu kovojusiu ir žuvusiu už Lietuvą.

             Garbės salves už Lietuvos partizanus, už Laisvę, už Lietuvos valstybę iššovė  Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės kariai. Žuvusių partizanų atminimas buvo pagerbtas tylos minute, padėtos gėlės prie kryžiaus, skirto žuvusiems partizananams.

             Po minėjimo susirinkusieji apžiūrėjo partizanų bunkerį, vaišinosi kareiviška koše ir arbata. Tai buvo tikra, gyva istorijos ir pilietiškumo pamoka, kurios neatstos joks istorijos vadovėlis.

 

Alytaus rajono Butrimonių gimnazijos informacija