Alytaus rajono savivaldybė remia Butrimonių jaunimo iniciatyvas Spausdinti

Pav.1

Butrimonių gimnazija glaudžiai bendradarbiauja su visuomenine organizacija – asociacija Butrimonių bendruomene „Šviesa“. Kartu švenčiamos tradicinės bendruomenės šventės, organizuojamos ekskursijos, įgyvendinami projektai. Džiugu, kad Alytaus rajono savivaldybė finansiškai parėmė bendruomenės iniciatyvą įgyvendinti mokinių užimtumo programą „Sportuok, mokykis, ilsėkis“.  Minėtos programos tikslas - plėtoti gabių vaikų socializacijos galimybes, kurti saugią ir sveiką ugdymosi aplinką, skatinti mokinių kūrybinę iniciatyvą, tenkinti pažinimo, saviraiškos ir bendravimo poreikius, skiepyti estetines ir dvasines žmogaus vertybes.

Prevencinių filmų peržiūros, sveikos gyvensenos užsiėmimai, paskaitos apie žalingus įpročius – naudinga edukacinė veikla. Tačiau visgi daugiausiai potyrių jaunai asmenybei suteikia per asmeninę patirtį įgytos žinios bei įgūdžiai. Siekiant ugdyti jauno asmens fizines, psichines galias, atsakomybę buvo suorganizuotas pažintinis žygis plaustais Merkio upe. Mažesnieji programos dalyviai panoro palyginti plaukimą Lietuvos upe ir vandens atrakcijas uždarame baseine, tad pasikvietę prisijungti daugiau savo bendraamžių susiorganizavo išvyką į Vilniaus Vichi vandens parką.

Prie įgyvendinamų projektų, programų sėkmės aktyviai prisideda ir Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai. Tik prasidėjus mokslo metams suorganizuota vaikų išvyka į Alytaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą. Ekskursijos dalyvius pasitiko Alytaus apskrities VPK Valdymo organizavimo skyriaus vyresnioji specialistė Vija Kudzienė. Pareigūnė išsamiai papasakojo apie policijos komisariato veiklas, pareigūnų darbą, viešąją tvarką Alytaus mieste. Vaikai atidžiai klausėsi ir noriai atsakinėjo į jiems užduodamus klausimus. Pareigūnė džiaugėsi, kad ekskursijos dalyviai žino, kokiu numeriu skambinti atsitikus nelaimei. Ekskursijos dalyviai apžiūrėjo policijos budėtojo patalpas, sulaikymo kamerą, policijos kiemą bei tarnybinius automobilius. Vaikai nustebo sužinoję, kad Alytaus policijos komisariate yra įkurtas ir policijos muziejus su gausybe įdomių eksponatų. Alytaus apskrities VPK Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupės specialistė Irena Rinkevičiūtė-Jevdokūnina aprodė muziejų, priminė mokinio pareigas, papasakojo, kas atsitinka, jei jų nesilaikai.  Vaikai tvirtai prižadėjo niekada nepažeidinėti įstatymų, laikytis mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, gerbti ir saugoti save ir savo draugus. Už šiuos rimtus ir atsakingus pasižadėjimus pareigūnės vaikus pavaišino policijos bičiulio šuniuko Amsiaus saldainiais ir kiekvienam padovanojo po simbolinę Amsiaus vėliavėlę.

Antroji prevencinės išvykos dalis – susitikimas su policijos pagalbininkais kinologais. Šią  sudėtingą profesiją ekskursijos dalyviams pristatė Alytaus apskrities VPK Viešosios tvarkos skyriaus Patrulių kuopos kinologų grupės vyriausiasis patrulis Rytis Černiauskas. Specialistas vaikams papasakojo, kaip auginami, dresuojami tarnybiniai šunys. Visų dalyvių simpatijų pelnė policijos šuo Koksas, kuo puikiausiai įvykdydamas visas šeimininko komandas. Koksas susirinkusiems įrodė, kad per kelias akimirkas geba atrasti paslėptus kvaišalus. Visi liko sužavėti. Grįžtant į namus ne vienas ekskursijos dalyvis kalbėjo, kad ir patys norėtų namuose turėti tokį ištikimą draugą, kaip policijos šuo Koksas.

Dėkojame policijos pareigūnams už šiltą priėmimą, puikiai organizuotas ekskursijas. Tikimės, kad bendradarbiavimas su policijos įstaigomis stiprins vaikų teisės pažeidimų prevenciją.