Aukštieji kultūros impulsai Butrimonių gimnazijoje Spausdinti

100_7343

Butrimonių gimnazijoje gyvenimo ritmas kaip ir visose šalies mokyklose. Pamokos, skambučiai, pertraukos… skubėjimas, daug informacijos, daug naujų dokumentų, kurie verčia skubėti peržiūrėti reglamentus, naujas taisykles, svarstyti šūsnius naujų  ministerijos dokumentų, integruoti vis naujas programas, atlikti jų inventorizaciją, peržiūrėti planus, atnaujinti, kurti, vertinti, viešinti,  suspėti  dalyvauti kvalifikacijos renginiuose, mokytis, ir mokyti mokytis...

  Ir štai, kartais į gimnaziją ateina šventė… Pajausti šventę širdimi gali, kai nutinka kas nors įdomaus arba randi atsakymą į kirbantį klausimą, arba kas nors įvyksta lyg ir planuotai, bet pralenkia   lūkesčius…  Butrimonių  gimnazijoje svarbią vietą užima tautinės savimonės ugdymas, papročiai,  tradicijos. Kiekviena rugsėjo pirmoji ar kita tradicinė gimnazijos šventė turi  savitus ritualus. Kartais pagalvoji, ar to reikia? Naujai atvykę mokiniai ir jų tėvai tvirtina, kad tokių gimnazijos švenčių jie kitose mokyklose nematė. Ir pradedi galvoti, gal mes per ilgai užtrunkam, gal per daug sureikšminame tradicijas, gal šiais greito tempo laikais to jau nereikia…Bet atsakymą surandi kartais visai netikėtai. Štai „Alytaus naujienų“ 2012 m. rugsėjo 9 d. Nr. 152(12238)  perskaičiau Vytauto Gerulaičio išsakytą nuomonę: „Aš tikėjau kurį laiką, kad po Nepriklausomybės atgavimo mes pasuksime Senovės graikų keliu, kuriame vertybe buvo laikoma poeto, išminčiaus ir valstybininko triada. Tačiau mes pasukome romėnų keliu, vertinančiu karvedžio, politiko ir biurokrato triadą. Graikas yra individas, asmenybė, o romėnas - kolektyvas, kasdienybė. Dabar turime tą, ką turime...“

Ir supratau, kad galbūt mes, mažo Lietuvos miestelio gimnazijos bendruomenė, palaikome Graikijos kelią, svarbu estetika, etika, poezija, tradicija. Tai liudija ne tik gimnazijos mokiniai ir jų tėvai, tai liudija atvykę svečiai. Šiais metais Butrimonių gimnazija  dalyvauja  šalies „Geriausiai tvarkomos mokyklų aplinkos apžiūroje – konkurse“. Rugsėjo 25 dieną gimnazijoje lankėsi autoritetinga 7 narių  komisija su Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos vyriausiąja specialiste dr. Dalia Šiaulytiene priešaky. Kol kas mes nežinome, kaip komisija mus įvertins, aplankiusi dar per  60 šalies mokyklų, bet susižavėjimą gimnazijos jaukumu, erdvėmis, aplinka, muziejumi jie išreiškė nuostaba ir pasigėrėjimu...Mums, tai jau didelis  įvertinimas.

Dar vienas gaivaus oro gūsis mokyklose – tai Lietuvos meno kūrėjų asociacijos įgyvendinamas  projektas „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“ (AKIM). Spalio 1 dieną gimnazijoje lankėsi pirmosios šio projekto kregždės – teatro meno kūrėjai Algimantas Butvilas, Vaiva Mainelytė, Ramutis Rimeikis, kurie perteikė keletą Jono Biliūno apsakymų. Nors tai užtruko tik vieną pamoką -  Jono Biliūno, „Baltojo liūdesio balandžio“ jo trumpą biografiją bei kūrybos ir literatūros subtilumą atskleidė meniškai, giliai ir suprantamai. Vaiva Mainelytė,  Ramutis Rimeikis atsisveikindami ragino gimnazistus neapleisti savo sielos, neslėpti taurių jausmų, atjautos artimui, šalia esančiam, nepasiduoti socialinių tinklapių bei reklamos įtakai, o ieškoti savasties savo asmenybės  gelmėje, savo šeimoje, savo gimnazijoje ir tradicijose. Gera buvo juos stebėti, klausytis ir suprasti paprastas tiesas...

Tuo metu, kai aktoriai viešėjo gimnazijoje, skanavo arbatą su medumi, mokytojai bendraudami garsiai ir nebyliai siuntė teigiamus fluidus svečiams, labiausiai  Vaivai Mainelytei, nesidrovėjo parodyti susižavėjimo jos kūryba ir jos asmenybe. Mokiniai klausinėjo ar čia ta pati Jurga iš miuziklo „Velnio nuotaka“, pagal Kazio Borutos apysaką „Baltaragio malūnas“...

O mums, Butrimonių gimnazijos vadovams ir mokytojams,  kaip tiems vaikams jauku ir gera širdyje, kad kiekvienas gimnazijoje apsilankęs svečias išsineša gerą nuotaiką, šiltus jausmus ir tikėjimą, kad mažuose miesteliuose tokios jaukios mokyklos ir tokie šilti ir nuoširdūs  mokiniai.

Nuoširdus ačiū projekto AKIM iniciatoriams ir įgyvendintojams, tai išties puikus sumanymas, o jo įgyvendintojai labai reikalingi ir laukiami visose kaimų ir miestelių mokyklose.

Genovaitė Žiurinskienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui