Informacija tėveliams ir mokiniams Spausdinti

Įgyvendinamas  ESF lėšomis finansuotas projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 Lietuvos mokinių neformaliojo ugdymo centre.

Butrimonių gimnazija pateko į projekto  dalyvių sąrašą. Gimnazijoje veiks Karjeros paslaugų teikimo  sistema.

Siekiant , kad projekto veiklos būtų pritaikytos  mokiniams bei atitiktų projekto kūrėjų lūkesčius, lapkričio 26-30 dienomis bus atliekama mokinių nuomonių apklausa (elektroniniu būdu),  dalyvaus 8, I-IV gimnazinių klasių mokiniai.

Mokiniai, jų tėvai, globėjai bei jaunuoliai iki 21 m. amžiaus, gyvenantys gimnazijos aptarnaujamoje teritorijoje, gali kreiptis karjeros paslaugų teikimo klausimais:  pirmadienį ir penktadienį nuo 7.00 val. - 8.00 val., trečiadienį nuo  7.00val. – 8.00 val. ir nuo  14.00 val.  iki 15.00 val. Konsultacijos vyks 29 kabinete arba bibliotekoje.

Karjeros paslaugų koordinatorius – Genovaitė Žiurinskienė.