Praktinis – edukacinis užsiėmimas Spausdinti

2012 m. lapkričio 29 d. gimnazijoje vyks praktinis – edukacinis užsiėmimas technologijų ir muzikos mokytojams ,,Ugdymo proceso modernizavimo galimybės  muzikos ir technologijų pamokose". Renginio dalyviai susipažins su muzikos ir technologijų kabinetų infrastruktūros panaudojimo galimybėmis ugdymo procese, stebės ir analizuos pamokas: ,,IKT panaudojimas muzikos pamokoje" (IIIg kl.), ,,Perkusiniai instrumentai" (7b kl.), ,, Turizmas ir mityba" : tema - projekto ,,Pasaulio virtuvės" pasirinktos idėjos - ,,Brazilijos regiono virtuvės tradicijos" pristatymas, ,,Tyrinejimų plano sudarymas".