Projektas ,,Sveiki mokiniai- sveika mokykla-2" Spausdinti

PB280005

Lapkričio 28 d. Butrimonių gimnazijos Vaikų dienos centre vyko projekto ,,Sveiki mokiniai- sveika mokykla-2“ sveikatos diena, kurios tikslas propaguoti sveiką gyvenseną, mokyti vaikus tausoti savo sveikatą.

Vilniaus dailės akademijos lektorius Valentinas Butanavičius skaitė paskaitą 8 klasės mokiniams sveikatos tema: ,,Aš ir sveikata“. Diskutavo su mokiniais žalingų įpročių prevencijos klausimais. Pradinių klasių mokiniams buvo organizuojamos veiklos, skatinančios sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymą(si), teisingos mitybos ir higieninių įgūdžių formavimą(si). Vaikai kūrybiškai išreiškė žinias apie sveiką gyvenseną atlikdami mitybos piramidę, sveiko maisto reklamą. Visus nudžiugino mokinių ir Vaikų dienos centro soc. darbuotojos Astos Daironienės ,,Švarių rankų“ šokis. Projekto dalyviai aktyviai dalyvavo ,,Žaibo“ turnyre ir kituose žaidimuose, buvo apdovanoti sveikuolių prizais, vaišinosi kepyklos ,,Alytaus duona“ skanėstais. 

Džiugu, kad kartu su vaikais sveikatos dienoje  dalyvavo ir jų tėveliai. Geri įpročiai, kryptingas laisvalaikio praleidimas, saugus elgesys supančioje aplinkoje yra svarbu augančiai ir bręstančiai asmenybei. Butrimonių gimnazijos soc. pedagogė Ramutė  Jablonskienė šiomis aktualiomis temomis projekto dalyviams paruošė informacinius lankstinukus.

Projekto ,, Sveiki mokiniai- sveika mokykla-2“ vadovė Irena Sinkevičienė