Sportinis rytmetis Butrimonyse ,,Mes kartu“ Spausdinti

 115-IMG_7088

2012 m.gruodžio 1 dieną į jaukią Butrimonių gimnazijos sporto salę rinkosi pradinių klasių mokiniai ir jų šeimų nariai. Sportiškiausioje respublikos gimnazijoje vyko tradiciniu tapęs rytmetis ,,Mes kartu“, skatinantis mokinių tėvų ir gimnazijos bendradarbiavimą. Visus, susirinkusius į jau devintą kartą vykstantį rytmetį, pasveikinusi pradinių klasių vyresnioji mokytoja Nijolė Karkauskaitė linkėjo dalyviams geros nuotaikos, pasidžiaugti vieniems kitais, patirti pergalės džiaugsmą, o svarbiausia - gražaus bendravimo.

Nuaidėjus dalyvių šūkiui ,,Kai mes kartu – mums niekas nebaisu“, prasidėjo sportinės varžybos. Rytmetyje dalyvavusios šeimos rungėsi penkiose rungtyse: ,,Perduok laišką“, ,,Kengūrų lenktynės“, ,,Bulvių sodinimas“, ,,Kamuoliukų pernešimas“, ,,Greitas apsirengimas“. Vaikai sustabdę kvėpavimą stebėjo savo mamas ir tėčius, dalyvaujančius varžytuvėse ,,Taiklioji ranka“. Kol sportinių varžybų teisėjai - kūno kultūros mokytojai Vytas Kurpoviesas ir Arūnas Simonaitis sumavo rezultatus, visi rytmečio dalyviai gimnazijos valgykloje vaišinosi dzūkiškomis „bandomis“ ir žolelių arbata.

Renginio pabaigoje gimnazijos direktorius Valdas Valvonis dėkojo visiems rytmečio ,,Mes kartu“ dalyviams už dalyvavimą, už rūpestį ir džiugias akimirkas, sveikino renginyje dalyvavusias šeimas ir joms įteikė dalyvių kortelės bei padėkos raštus. Dviejų asmenų šeimų grupėje I-ąją vietą laimėjo Piliponių šeima, II-ąją vietą – Daironų šeima, o III-ąją – Bagdanavičių šeima. Trijų asmenų šeimų grupėje I-ąją vietą laimėjo Labanauskų šeima, II-ąją- Abramavičių šeima, o III-ąją –Senūtų šeima. Keturių asmenų šeimoje nepralenkiama buvo Babravičių šeima. ,,Taikliosios rankos“ varžytuvėse mamų grupėje nugalėjo Marytė Piliponytė, o tėčių grupėje taikliausias buvo Julius Babravičius. Visi I-III vietų laimėtojai buvo apdovanoti diplomais ir dovanėlėmis.

Pasibaigus rytmečiui už turiningą ir prasmingą renginį, džiugias akimirkas, galimybę pabūti drauge mokinių tėveliai dėkojo gimnazijos direktoriui Valdui Valvoniui, kūno kultūros mokytojams Arūnui Simonaičiui ir Vytui Kurpoviesui bei pradinių klasių mokytojoms Aldonai Adomavičienei, Ginai Griškonienei, Nijolei Karkauskaitei, Ritai Peckuvienei. Už skanias vaišes - mokytojos padėjėjai Liusei Gecevičienei ir gimnazijos darbuotojai Virginijai Remeškevičiūtei.

Abipusė parama ir pagalba yra svarbi sėkmingo vaikų ugdymo sąlyga. Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas naudingas ir tuo, kad bendra veikla suartina tėvus ir vaikus, kelia tėvų ir pedagogų autoritetą. Negalima pasiekti gerų rezultatų atsiskyrus nuo šeimos, nes tėvai atlieka daugelį socialinių vaidmenų. Jie šeimoje – įkvepėjai ir drąsintojai, padėjėjai ir palaikytojai, stebėtojai ir vertintojai, planuotojai ir organizatoriai, iniciatoriai ir dalyviai. Turbūt jau niekas neabejoja tuo, kad vaikai, kurių tėvai glaudžiai bendradarbiauja su mokykla, geriau mokosi, saugesni jaučiasi mokykloje. Svarbus aspektas - neformalūs santykiai, kuriais siekiama sudominti tėvus socialiniu gimnazijos gyvenimu.

 Butrimonių gimnazijos mokytoja Rita Peckuvienė