„Adamkiukų“ šventė Butrimonių viduri Spausdinti

Paskutinį pavasario šeštadienį, gegužės 31 d., p. Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas Alytaus rajono Butrimonių vidurinėje mokykloje organizavo šventę, skirtą Tarptautinei vaikų gynimo ir Tėvo dienai paminėti. Butrimonių vidurinė – viena iš 42 p. Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondo globojamų mokyklų. Dalyvauti čia vykusioje projekto „Pažinkime Lietuvos kraštą“ šventėje buvo pakviesti „adamkiukai“ iš visos Lietuvos.

{slimbox images/paveikslai/sventes/2008/adamkiukai2008/adamkiukai.jpg,images/paveikslai/sventes/2008/adamkiukai2008TH/adamkiukai.jpg,;images/paveikslai/sventes/2008/adamkiukai2008/adamkiukai-1.jpg,images/paveikslai/sventes/2008/adamkiukai2008TH/adamkiukai-1.jpg,;images/paveikslai/sventes/2008/adamkiukai2008/adamkiukai-2.jpg,images/paveikslai/sventes/2008/adamkiukai2008TH/adamkiukai-2.jpg,}

Paminėti Vaikų gynimo ir Tėvo dieną į Butrimonis atvyko Fondo direktorė Sigutė Kačinskienė, administratorė Žana Pivoriūnienė bei projektų vadovas Tadas Bojarskas. Taip pat čia sugužėjo šventės dalyviai: jaunieji gidai, dailininkai, muzikos ir šokio mėgėjai iš 25 Fondo globojamų Lietuvos mokyklų (iš viso apie 350 žmonių). Šventę pradėjęs Butrimonių vidurinės mokyklos direktorius Valdas Valvonis sveikino visus dalyvius, linkėjo pasisekimo jų veiklos baruose ir pasidžiaugė, jog Fondas pasitikėjo mokyklos bendruomenės jėgomis ir pirmą kartą šventę organizavo Dzūkijoje, kur patys svetingiausi žmonės ir didžiausi grybai, skambiausios dainos... Spalvoti balionai, paleisti į saulėtą ir šventiškai giedrą dangų, simbolizavo laisvą ir laimingą vaiką, siekiantį įgyvendinti svajones.
Šventinio susitikimo metu buvo renkami gražiausi mokinių piešiniai, kurie pateko į tradicinį A. Adamkienės fondo kitų metų kalendorių, 5 - 7 kl. mokinukams organizuotas piešinių ant asfalto konkursas tema „Tėvo ir vaiko pasaulis“. Vyresnieji dailininkai prisidėjo kuriant Butrimonių mokyklos kieme paminklą - aukurą iš akmenų, atsivežtų iš savo tėviškių, tuo įprasmindami ponios Almos Adamkienės fondo pagalbą ir paramą Butrimonių vidurinei ir kitoms Lietuvos mokykloms. Džiugu, jog į šį aukurą buvo įklijuoti ir akmenys su Fondo logotipu bei Butrimonių miestelio herbu, kuriuos geranoriškai sutiko įamžinti Butrimonių mokyklos „Garbės galerijos“ narys, menininkas A. Kmieliauskas.
Kol jaunieji dailininkai piešė, o vyresnieji kūrė gamtos meno kūrinį – aukurą, jaunieji gidai, vyresniųjų klasių mokiniai, apžiūrėjo Butrimonių miestelį, mokyklą bei joje įkurtą Kraštotyros muziejų. Jie taip pat pristatė darbus apie savo kraštą, o komisija išrinko ir apdovanojo penkis geriausius, kurie tapo patriotinio ugdymo projekto „Pažinkime Lietuvos kraštą“ nugalėtojais.
Visą dieną įtemptai dirbo dainininkų ir šokėjų atrankos komisija, geriausiai pasirodžiusiems mokiniams suteikusi progą dalyvauti jau tradiciniu tapusiame Fondo projekte „Dainuokime kartu“. Atskiroje muzikantų grupėje susibūrę vaikinukai, vadovaujami Sauliaus Auglio, turėjo galimybę išmokti groti būgnais, o vėliau drauge su geriausiai pasirodžiusiais dainininkais buvo pakviesti dalyvauti baigiamajame šventės koncerte.
Butrimonių vidurinės mokyklos jaunieji gidai visiems pageidavusiems svečiams organizavo ekskursijas po miestelį, mokyklą bei jos muziejų, taip pat siūlė apsilankyti ant Punios piliakalnio, totorių mečetėje Raižiuose. Kad laikas neprailgtų, laukiant aukuro ugnies uždegimo ir šventinio koncerto, visi norintys galėjo lankyti Amatų miestelį, laikinai įsikūrusį prie mokyklos. Čia buvo galima įsigyti medaus, sūrio, iš medžio pagamintų namų apyvokos daiktų, rankdarbių, pasiklausyti liaudies dainų, pasimokyti verpti ir netgi pasivažinėti arkliu kinkytu vežimaičiu – „bričkele“.
Antroje dienos pusėje, kai konkursų nugalėtojai buvo paskelbti ir apdovanoti atminimo dovanomis, o visiems šventės dalyviams įteikti Fondo „saldūs maišeliai“, vidiniame mokyklos kieme lūkuriavo vaidilutės, besiruošiančios saugoti dar vieno, ką tik pabaigto kurti čia, aukuro ugnį. Jos, Butrimonių vid. m – klos šokių studijos „Gojelis“ šokėjos, atliko kūrinį „Dek, ugnie“, o viena iš šventės koordinatorių Genovaitė Žiurinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, skaitė įspūdingus žodžius: „Dek, Ugnie, uždek meilę Tėvo širdy. Lai ji sušildo vaiko širdį. Dek, Ugnie, kad nebūtų tėvų, nemylinčių savo vaikų. Lai aukuro, sukurto iš Lietuvos miestelių ir kaimų akmenėlių, paliestų tiek daug jaunų rankų, ugnis mūsų visų vardu išreiškia padėką p. Almai Adamkienei už jos globą visiems Lietuvos vaikams <...>“ Aukuro ugniai įsižiebus, kalbėjo p. Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondo direktorė Sigutė Kačinskienė. Ji, neslėpdama susijaudinimo, nuoširdžiai dėkojo šventės koordinatoriams: Butrimonių vidurinės mokyklos direktoriui Valdui Valvoniui, pavaduotojoms Genovaitei Žiurinskienei ir Stasei Gramauskienei, taip pat mokyklos bendruomenei už gražų, įspūdingą renginį, skirtą Vaikų gynimo ir Tėvo dienai bei Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimo pasirengimui, už Dzūkijos krašto duoną, kurią sakė parvešianti Prezidentui Valdui Adamkui ir poniai Almai. Ponia Sigutė pasidžiaugė šventės šeimininkų ir dalyvių draugiškumu, mokyklos jaukumu ir svetingumu. Ji teigė, jog organizuoti renginį tokiam dideliam būriui mokinių yra nelengva, tačiau pastebėjo, kad mūsų mokykla šią užduotį įvykdė puikiai, todėl kitoms mokykloms ateityje teks gerokai pasitempti, norint surengti spalvingesnę, įspūdingesnę šventę. Fondo direktorė žavėjosi žodžiais, skambėjusiais Aukuro ugnies įžiebimo metu, ir suskubo juos išsiųsti faksu tiesiai į Respublikos Prezidento kabinetą. Ji apgailestavo, jog savo pasakojimais nesugebės perteikti Prezidentui ir poniai Almai Adamkienei savo gerų įspūdžių ir visų šventės dalyvių nuotaikos, šypsenų ir šiltų žvilgsnių.
Šventės pabaigoje visi dalyviai Butrimonių kultūros namuose galėjo apžiūrėti dailininko ir dailės mokytojo Valentino Butanavičiaus darbus. Čia taip pat surengtas koncertas, kuriame pasirodė penki geriausieji dainininkai, atrinkti į projektą „Dainuokime kartu“, perkusininkas Saulius Auglys ir jo naujieji mokiniai, keletą kūrinių atliko operos solistė Fausta Savickaitė.
Renginio koordinatoriai drauge su mokyklos bendruomene stengėsi padėti vykdyti vieną iš Fondo uždavinių – sudaryti sąlygas mažajam žmogui veikti aplinkoje, skatinančioje jo intelekto formavimąsi ir dvasinį bei fizinį tobulėjimą. Kaip jiems tai pavyko, byloja šventės „Svečių knygoje“ dalyvių padaryti įrašai: „Jaučiuosi labai gerai, piešti labai smagu, mokykla graži, visi draugiški“; „Labai smagu, gražu. Jaukiai sutiko, malonūs žmonės, nuostabus miestelis“; „Manau, kad šią dieną vaikai suprato dvasines vertybes... Aukuro kūrimas sutelkia stiprybę, leidžia pajusti bendruomeniškumą bei stebuklą, kuris slypi kiekvieno mūsų širdyje...“; „Šventė nuostabi. Labai džiaugiuosi, kad čia galėjau dalyvauti“; „Šventė nereali, labai draugiškas jaunimas, labai įdomu, šauniai pasiruošę. Buvo taip smagu, kad net nesinori išvykti...“ Tai tik keletas minčių, nusakančių jauno žmogaus gilius įspūdžius, bet atspindinčios nuoširdžiausius jausmus: pagarbą ir padėką tiems, kurie rūpinasi ir yra neabejingi jų ateičiai. Dar kartą dėkojame p. Almai Adamkienei už prasmingą Fondo veiklą, pritardami jos mintims, jog „visuomenė negali likti abejinga savo mažųjų piliečių likimui. Tik šiandien patyrę tauriausią jausmą – žmogiškąją meilę – vaikai patys ją skleis bei dalinsis su kitais ir šiandien, ir ateityje”.Irena Šimanskienė, Butrimonių vid. m – klos mokytoja