Adamkiada 2015

Pagrindinis sporto ir meno šventės „Adamkiada“ tikslas – tęsti Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondo globotų mokyklų bendradarbiavimą bei partnerystę, per sportą ir meną ugdant gabius mokinius sąmoningais, pilietiškai aktyviais, puoselėjančiais tradicijas ir tautines vertybes žmonėmis.

Logotipe vaizduojamas sportininkas – Prezidento V. Adamkaus siluetas iš jo jaunystės nuotraukos bėgimo takelyje (neatsitiktinai šventės sportinėms varžyboms pasirinktos sporto šakos, kurias jaunystėje mėgo Prezidentas: šuolis į tolį, bėgimas ir kt.). „Adamkiada“ organizuota Prezidentui pritarus, čia yra ir jo parašas. Sportininkas neša simbolinę ugnį, kurioje dega trispalvė ugnis, tai reiškia, kad V. Adamkus buvo aktyvus sporto renginių dalyvis ir organizatorius. 1948 m. Vokietijoje įvykusioje Pavergtųjų tautų olimpiadoje lengvosios atletikos rungtyse jis laimėjo du aukso ir du sidabro medalius. 1951 m. V. Adamkus įsteigė JAV lietuvių akademinį sporto klubą „Lituanica“. Jis buvo Pasaulio lietuvių žaidynių, įvykusių 1983 m., organizacinio komiteto pirmininkas. Žodį „Adamkiada“ puošia Almos Adamkienės fondo logotipo pirmoji raidė, ji reiškia 15 metų Fondo vykdytos veiklos tęstinumą ir globotų mokyklų bendravimą ir bendradarbiavimą. Fone matyti Butrimonių gimnazijos logotipas, kuris atspindi, jog čia gimė „Adamkiados“ idėja. Logotipo autorius – VGTU absolventas Artūras Bačinskas, Butrimonių mokyklos 58 laidos abiturientas.

I respublikinės sporto ir meno šventės „Adamkiada“ nugalėtojai ir prizininkai

60 m bėgimas vaikinai
1. Vilniaus r. Riešės gimnazija
2. Alytaus r. Butrimonių gimnazija
3. Šilutės r. Vilkyčių pagr. mokykla

60 m bėgimas merginos
1. Vilniaus r. Riešės gimnazija
2. Radviliškio r. Sidabravo gimnazija
3. Raseinių r. Ariogalos gimnazija

Šuolis į tolį vaikinai
1. Raseinių r. Ariogalos gimnazija
2. Vilniaus r. Riešės gimnazija
3. Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazija

Šuolis į tolį merginos
1. Vilniaus r. Riešės gimnazija
2. Raseinių r. Ariogalos gimnazija
3. Kazlų Rūdos Plutiškių gimnazija

Estafetinis 3×100 m. bėgimas
1. Raseinių r. Ariogalos gimnazija
2. Vilniaur r. Riešės gimnazija
3. Šilutės r. Vilkyčių pagr. mokykla

Metimas į krepšį per 1 min.
1. Alytaus r. Butrimonių gimnazija
2. Vilniaus r. Riešės gimnazija
3. Kaišiadorių r. Kruonio gimnazija

Bendra komandinė įskaita
1. Vilniaus r. Riešės gimnazija
2. Raseinių r. Ariogalos gimnazija
3. Alytaus r. Butrimonių gimnazija