„Aš esu biblioteka.
Aš nesu nei sienos, nei lentynos,
Net ne knygos, sustatytos eilėmis,
Aš esu pasaulio išmintis,
Aš esu atviros durys.
Įženk!“

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS BUTRIMONIŲ FILIALAS

Pagrindinės veiklos kryptys ir uždaviniai:

 1. Tapti modernia, šiuolaikiška biblioteka, atitinkančia bendruomenės poreikius.
 2. Užtikrinti bibliotekos lankytojams prieigą prie elektroninių informacijos šaltinių.
 3. Bendradarbiauti su kultūros ir švietimo įstaigomis, vykdyti projektinę ir kraštotyrinę veiklą.

Bibliotekos struktūra:

 • Abonementas.
 • Skaitykla (16 darbo vietų, iš jų 4 kompiuterizuotos su interneto prieiga).

Bibliotekoje galite:

 • naudotis rankraštiniu fondu, enciklopedijomis, žodynais, CD, DVD, informacinėmis knygomis;
 • susipažinti su naujų knygų parodomis;
 • spaudinių parodomis;
 • lankyti įvairias parodas ir renginius;
 • rengti savo darbų parodas;
 • skaityti šiuos periodinius leidinius: ,,Lietuvos rytas“, ,,Alytaus naujienos“, „Dainavos žodis“, „Edita“, „Rankdarbiai“, „Panelė“, „Justė“, „Flintas“ ir kt.

Daugiau informacijos www.alytus.rvb.lt