Adamkiada

Adamkiada

„Adamkiada“ – Lietuvos mokinių sporto ir meno šventė, skirta jauniems, gabiems ir aktyviems kaimo mokyklų mokiniams. Idėja organizuoti tokią šventę kilo Butrimonių gimnazijos direktoriui Valdui Valvoniui, mat 2014 m. pavasarį Almos Adamkienės fondas oficialiai baigė savo veiklą, o Butrimonių gimnazijai buvo patikėta įrengti tos veiklos muziejų.

Pagrindinis sporto ir meno šventės „Adamkiada“ tikslas – tęsti Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondo globotų mokyklų bendradarbiavimą bei partnerystę, per sportą ir meną ugdant gabius mokinius sąmoningais, pilietiškai aktyviais, puoselėjančiais tradicijas ir tautines vertybes žmonėmis. Ši šventė – tai galimybė jauniems žmonėms bendrauti ir bendradarbiauti, parodyti save ir pamatyti kitus, skatinti sveiką konkurenciją meno bei sporto srityse.

Logotipe vaizduojamas sportininkas – Prezidento V. Adamkaus siluetas iš jo jaunystės nuotraukos bėgimo takelyje (neatsitiktinai šventės sportinėms varžyboms pasirinktos sporto šakos, kurias jaunystėje mėgo Prezidentas: šuolis į tolį, bėgimas ir kt.), o kadangi „Adamkiada“ organizuota Prezidentui pritarus, čia yra ir jo parašas. Sportininkas neša simbolinę ugnį, kurioje dega trispalvė ugnis, tai reiškia, kad V. Adamkus buvo aktyvus sporto renginių dalyvis ir organizatorius. 1948 metais Vokietijoje įvykusioje Pavergtųjų tautų olimpiadoje lengvosios atletikos rungtyse jis laimėjo du aukso ir du sidabro medalius. 1951 metais V. Adamkus įsteigė JAV lietuvių akademinį sporto klubą „Lituanica“. Jis buvo Pasaulio lietuvių žaidynių, įvykusių 1983 metais, organizacinio komiteto pirmininkas. Be to, 2013 m. Lietuvos kilnaus sportinio elgesio komitetas Prezidentui skyrė apdovanojimą už ilgametę veiklą vystant sportą Lietuvoje ir lietuvių tarpe užsienyje. Žodį „Adamkiada“ puošia Almos Adamkienės fondo logotipo pirmoji raidė, ji reiškia 15 metų Fondo vykdytos veiklos tęstinumą ir globotų mokyklų bendravimą ir bendradarbiavimą. Fone matyti Butrimonių gimnazijos logotipas, kuris atspindi, jog čia gimė „Adamkiados“ idėja. Logotipą sukūrė VGTU magistrantas Artūras Bačinskas, Butrimonių mokyklos 58 laidos abiturientas.

Į pirmąją Lietuvos mokinių sporto ir meno šventę „Adamkiada“ paskutinį 2015 m. gegužės šeštadienį susirinko beveik 300 mokinių, apie 70 jų mokytojų ir svečių iš įvairiausių Lietuvos kampelių. Jų geografija siekia visus šalies regionus nuo Baltijos jūros iki Pakruojo, Šiaulių, Vilniaus, Kazlų Rūdos ir Druskininkų. Šventės atidarymo iškilmės vyko gimnazijos vidiniame kiemelyje: uždegta „Adamkiados“ ugnis, iškelta vėliava.

Adamkiada - Lietuvos mokinių sporto ir meno šventė

2016 m. vykusioje šventėje pristatytas „Adamkiados“ himnas (teksto autorė Renata Balčiūnienė, muzikos autorius Andrius Abromavičius):

Adamkiados himnas

1. Meno šviesa ir sporto jėga
Mums neša po didelę saulę.
Vienybės dvasia, draugystės ranka
Mums kuria didingą pasaulį!

2. Liepsnoja dvasia kovos ugnimi,
Į pergalę veržias širdis.
Jaunyste sparnuota, tikėk savimi!
Jaunyste, tu – mano viltis!

Priedainis
Adamkiada – vaizduotės ir jėgos olimpas!
Adamkiada – kilnumo ir draugystės triumfas!
Adamkiada – siek pergalės ryžtingai!
Adamkiada – sparnus išskleisk galingus!

3. Po mano Tėvynės šviesiu dangumi
Teskleidžias vienybės gėlė.
Kiekvienas išlieka tikru Žmogumi,
Mūs darbus telydi sėkmė!

Priedainis

Nuo 2017 m. šventėje teikiami „Adamkiados“ garbės“ apdovanojimai kiekvienos šventėje dalyvaujančios mokyklos nominantui už atsakingą veiklą, puikų mokymąsi, sporto ar meno pasiekimus, tinkamą mokyklos reprezentavimą visuomenėje. Jiems įteikiami „Adamkiados“ garbės“ sertifikatai ir vardinės lentelės.

2018 m. į šventę atvykusių mokyklų vadovai pasirašė partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis.

Adamkiada - Lietuvos mokinių sporto ir meno šventė

Aktyvus Fondo remtų mokyklų iš visos Lietuvos dalyvavimas šventėje leidžia manyti, kad šventė reikalinga ir naudinga. Šventė, ko gero, labai svarbi tuo, kad jos globėjas – Jo Ekscelencija LR Prezidentas Valdas Adamkus. Šiuolaikiniam jaunimui Prezidento autoritetas yra itin ryškus ir svarbus, juo labiau, kad mokiniai varžėsi tose sporto rungtyse, kurias jaunystėje jis buvo pamėgęs.

„Adamkiadoje“ vyksta ne tik sporto varžybos – čia jėgas išbando ir gabiausi kaimo mokyklų dailininkai bei atlikėjai: vyksta dainų konkursai bei meno plenerai. 2019-ųjų metų – jubiliejinėje 5-ojoje šventėje mokiniai savo jėgas išbandė ir protų mūšyje ,,Olimpizmo dvasia ,,Adamkiadoje“.

Jau 5-erius metus po „Adamkiados“ vėliava besitęsiantis bendradarbiavimas – prasmingas ir matomas šalies švietimo bendruomenės reiškinys. „Adamkiada“ jau tampa judėjimu, prisidedančiu prie olimpinių vertybių sklaidos, įtraukiant sporto veiklas į ugdymą mokykloje ir bendruomenės gyvenimą. 2019 m. šis projektas pelnė garbingą Lietuvos tautinio olimpinio komiteto „Olimpinės kartos“ apdovanojimą „Metų projektas“ ir tradicinę alyvmedžio šakelės statulėlę.

Adamkiada - Lietuvos mokinių sporto ir meno šventė