Įgyvendinamas projektas „Kultūros paveldas kalba už mus“

Alytaus rajono Butrimonių gimnazija kartu su Pišo rajono savivaldybe pradeda įgyvendinti projektą Nr. LT-PL-5R-374 „Kultūros paveldas kalba už mus“ (angl. „The Cultural Heritage Says About Us“) finansuojamą pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Lietuvos‑Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą.

  Bendras projekto biudžetas – 746 161,24 Eur, iš kurių 634 237,05 Eur Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšos. Alytaus rajono Butrimonių gimnazijai tenkanti projekto lėšų dalis sudaro 261 409,52 Eur, iš kurių 222 198,09 Eur ERPF lėšos, o likusi dalis – 39 211,43 Eur Alytaus rajono savivaldybės lėšos.

  Projekto tikslas – išsaugoti kultūrinį paveldą bei sustiprinti tvarų jo naudojimą turizmui Pišo ir Alytaus rajonuose.

  Projekto metu numatyta sutvarkyti dalį Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro Butrimonių skyriaus patalpų, pritaikant jas Alytaus rajono Butrimonių gimnazijos muziejaus veikloms. Kuriant muziejaus (kultūrinę) ekspoziciją, jame esantys eksponatai bus susieti su šiuolaikiška ekspozicijos aplinka, sukurta pasitelkus tokius sprendinius kaip tekstinis ir vizualus (grafinis) pasakojimas, taikomosios dailės, komunikacijų dizaino, eksponatų dizaino bei skaitmeninės ir elektroninės technologijos. Pišo rajono savivaldybė projekto įgyvendinimo metu planuoja sutvarkyti Pranie (Lenkija) esančio I. K. Galczynski muziejaus patalpas. Projekto metu taip pat numatyta įsigyti muziejams (tiek Butrimonių gimnazijos, tiek ir I. K. Galczynski) reikalingos įrangos, restauruoti muziejų eksponatus, organizuoti mokymus (muziejaus eksponatų apsaugojimo ir konservavimo tema), jaunimo stovyklas ir kt. Siekiant pritraukti kuo daugiau lankytojų, projekto metu bus sukurtas vaizdo klipas apie naujai sukurtas Butrimonių gimnazijos ir I. K. Galczynski muziejų ekspozicijas ir juose įgyvendinamas edukacines programas, taip pat bendras muziejų Facebook profilis ir internetinė svetainė bei kitos veiklos.

  Projekto įgyvendinimo trukmė – 23 mėn. (2021 m. vasario 1 d. – 2022 m. gruodžio 31 d.).