Gimnazija-konkurso-laureatė

Alytaus r. Butrimonių gimnazija

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 190244763

Valdas Valvonis - Butrimonių gimnazijos direktorius

Valdas Valvonis

Gimnazijos direktorius

Kūno kultūros mokytojas metodininkas

Edita Simanavičienė

Edita Simanavičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Geografijos mokytoja metodininkė

Vilma Mielaikienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vilma Mielaikienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Biologijos mokytoja metodininkė

Rimas Gecevičius

Ūkvedys

Alma Laukaitienė

Sekretorė

ALYTAUS R. BUTRIMONIŲ GIMNAZIJOS VALDYMO SCHEMA