• Mokytojai

Alytaus r. Butrimonių gimnazijos pedagogai
2019–2020 m.m.

Eil. Nr.
Pavardė, vardas
Dalykas
Kategorija
Dorinis ugdymas
1.
Virmauskienė Virginija
Tikyba
Vyresnioji mokytoja
2.
Žiurinskienė Genovaitė
Etika
Mokytoja metodininkė
Kalbos
3.
Gecevičienė Dana
Lietuvių kalba
Mokytoja metodininkė
4.
Balčiūnienė Renata
Lietuvių kalba
Vyresnioji mokytoja
5.
Šimanskienė Irena
Lietuvių kalba
Mokytoja metodininkė
6.
Gudelaitienė Asta
Anglų kalba
Vyresnioji mokytoja
7.
Krikvienė Aldona
Anglų kalba
Vyresnioji mokytoja
8.
Karlonienė Lyda
Rusų kalba
Mokytoja metodininkė
Matematika ir informacinės technologijos
9.
Džervienė Genovaitė
Matematika
Vyresnioji mokytoja
10.
Mensevičienė Jolita
Matematika
Vyresnioji mokytoja
11.
Poliakienė Jonė
Informacinės technologijos
Mokytoja metodininkė
Socialinis ugdymas
12.
Anušauskienė Danutė
Istorija
Mokytoja metodininkė
13.
Adžgauskienė Dalia
Istorija
Mokytoja metodininkė
14.
Simanavičienė Edita
Geografija
Mokytoja metodininkė
Gamtamokslinis ugdymas
15.
Mielaikienė Vilma
Biologija
Mokytoja metodininkė
16.
Šmitienė Danutė
Fizika
Vyresnioji mokytoja
17.
Miglinienė Irena
Chemija
Mokytoja metodininkė
Menai
18.
Jančauskaitė Neringa
Dailė
Vyresnioji mokytoja
19.
Patinskaitė Živilė
Šokis
Mokytoja
20.
Valvonienė Neringa
Muzika
Mokytoja metodininkė
Technologijos
21.
Gudaitis Virgilijus
Technologijos
Mokytojas metodininkas
22.
Sargelis Albertas
Technologijos
Mokytojas metodininkas
Kūno kultūra
23.
Simonaitis Arūnas
Kūno kultūra
Mokytojas metodininkas
24.
Valvonis Valdas
Kūno kultūra
Mokytojas metodininkas
Pradinio ugdymo
25.
Žvinakienė Sigutė
Pradinių klasių
Vyresnioji mokytoja
26.
Griškonienė Gina
Pradinių klasių
Mokytoja metodininkė
27.
Karkauskaitė Nijolė
Pradinių klasių
Vyresnioji mokytoja
28.
Peckuvienė Rita
Pradinių klasių
Mokytoja metodininkė
Pagalbos mokiniui specialistai
29.
Jablonskienė Ramutė
Socialinė pedagogė
Metodininkė
30.
Kleponienė Rasa
Logopedė
Metodininkė
31.
Rakauskienė Irena
Specialioji pedagogė
Metodininkė