Pavėžėjimo į mokyklą grafikas

2021 – 2022 m. m.

Punia
7:35 val.
Punios kaimas
7:40 val.
Gailiakiemis
7:10 val.
Greikonys
7:15 val.
Pabaliai
7:20 val.
Vanagėliai
7:25 val.
Plasapninkai
7:30 val.
Butrimonys
7:35 val.
Kedonys
7:40 val.
Gervėnai
7:50 val.
Mikalavas
8:00 val.
Sudvariškės
8:07 val.
Pivašiūnai
8:10 val.
Eigelonys
8:15 val.
Alytus. Putinai
6:50 val.
Alytus. Dainava
7:00 val.
SB „Nemunas“
7:10 val.
I Alytus
7:15 val.
SB „Medūkšta“
7:19 val.
Padvariškiai
7:24 val.
Vaisodžiai
7:26 val.
Norgeliškės
7:33 val.
Strielčiai, Pievagaliai
7:41 val.
Žagariai
7:46 val.
Kružiūnai
7:53 val.
Raižiai
7:30 val.
Raubonys
7:40 val.
Butrimonys
7:40 val.
Alešiškės
8:15 val.
Eigirdonys
8:24 val.
Eičiūnai
8:30 val.
Želkūnai, Vyšniūnai
8:05 val.

Pavėžėjimo į namus grafikas

Į Eičiūnus, Eigirdonis, Alešiškes
14:20 val.
Į Raubonis, Raižius
14:20 val.
Į Eigelonis, Kedonis, Gervėnus, Pivašiūnus, Sudvariškes,
14:20 val.
Į Vyšniūnus
14:50 val.
Į Griškonis, Punią
15:00 val.
Į Kružiūnus, Žagarius, Strielčius, Norgeliškes, Vaisodžius, Alytų
15:00 val.
Į Vanagėlius, Pabalius, Gailiakiemį
15:05 val.