• Pavėžėjimas

Pavėžėjimo į mokyklą grafikas

2020 – 2021 m. m.

Punia

Punios angarai

Punios kaimas

Griškonys

8.10 val.

8.15 val.

8.20 val.

8.25 val.

Gailiakiemis

Greikonys

Pabaliai

Vanagėliai

Plasapninkai

Butrimonys

7.10 val.

7.15 val.

7.20 val.

7.25 val.

7.30 val.

7.35 val.

Kedonys

Gervėnai

Pivašiūnai

Sudvariškės

Eigelonys

7.40 val.

7.45 val.

7.50 val.

7.55 val.

8.05 val.

Alytus

SB „Nemunas“

SB „Medūkšta“

Norgeliškės

Vaisodžiai

Žagariai

Kružiūnai

Raižiai

Raubonys

Butrimonys

6.30 val.

6.55 val.

7.05 val.

7.10 val.

7.15 val.

7.20 val.

7.25 val.

7.30 val.

7.35 val.

7.40 val.

Alešiškės

Mickūnava

Eigirdonys

Eičiūnai

Želkūnai

Vyšniūnai

Raižiai

Raubonys I

Raubonys II

7.50 val.

8.02 val.

8.05 val.

8.07 val.

8.00 val.

8.05 val.

7.20 val.

7.25 val.

7.35 val.

Pavėžėjimo į namus grafikas

Į Eičiūnus, Eigirdonis, Mickūnavą, Alešiškes

Į Raubonis

Į Kedonis, Gervėnus, Pivašiūnus, Sudvariškes, Eigelonis

14.15 val.

14.30 val.

14.30 val.

Į Punią

Į Vanagėlius, Pabalius, Gailiakiemį, Vyšniūnus

14.45 val.

15.10 val.

Į Raižius, Kružiūnus, Žagarius, Vaisodžius, Alytų

15.10 val.