Pradedamas įgyvendinti projektas

Alytaus r. Butrimonių gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis.

Ši tikslinė valstybės dotacija suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Plačiau

„Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planas.

Vykdomos veiklos: