Pradedamas įgyvendinti projektas

  Alytaus r. Butrimonių gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis.

  Ši tikslinė valstybės dotacija suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Plačiau

  „Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planas.

  Vykdomos veiklos: