Dėmesio! Nuo lapkričio 30 d. koreguojamos Butrimonių gimnazijos ugdomosios veiklos

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Alytaus r. Butrimonių gimnazijos ugdomosios veiklos nuo lapkričio 30 d. bus organizuojamos taip:

 Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo auklėtiniai Butrimonių gimnazijoje ir jos skyriuose lapkričio 30-gruodžio 4 d. ugdomi kontaktiniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

  5-8, I-II g klasių mokiniai nuo lapkričio 30 d. iki gruodžio 4 d. mokysis nuotoliniu būdu pagal gimnazijoje patvirtintą tvarką. Mokymui bus naudojamos bendradarbiavimo platformos (pagal susitarimą): Zoom ir Microsoft Teams, lankomumas ir pažangumas fiksuojamas gimnazijos dienyne Tamo.

  III g klasės mokiniai ugdomi mišriu būdu: pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais nuotoliniu būdu, trečiadieniais – kontaktiniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

  IV g klasės mokiniai ugdomi mišriu būdu: pirmadieniais ir antradieniais – nuotoliniu būdu, trečiadieniais – penktadieniais – kontaktiniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

  Pamokos vyks pagal 2020-2021 m. m. tvarkaraštį įprastu laiku, nuo 8.30 val.

  Mokiniai nuotolinio mokymo(si) metu privalo laikytis bendrų susitarimų, o pamokų laiku turi būti pasiekiami el. paštu, telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis.

  Mokinių pavėžėjimo grafikas nuo lapkričio 3 d.

  Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciame skyriuje 5-10 kl. mokiniai ugdomi nuotoliniu būdu;

Svarbu! Patikslinta tvarka dėl kaukių dėvėjimo ugdymo įstaigose

Būkime sveiki!