Nuo balandžio 12 d. koreguojamas ugdomųjų veiklų organizavimas

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 157 „Dėl 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“, dėl susidariusios komplikuotos epidemiologinės situacijos Butrimonių seniūnijoje koreguojamas Alytaus r. Butrimonių gimnazijos ir jos skyrių ugdomųjų veiklų organizavimas.    

  Nuo balandžio 12 d. iki balandžio 23 d. nuotoliniu būdu bus ugdomi Butrimonių gimnazijos pradinio ugdymo mokiniai bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtiniai.

  Nuo balandžio 12 d. iki balandžio 30 d. nuotoliniu būdu bus ugdomi visi gimnazijos ir jos skyriaus 5-8, I-IV g klasių mokiniai. Ugdymas organizuojamas pagal gimnazijoje patvirtintą tvarką. Mokymui naudojamos bendradarbiavimo platformos (pagal susitarimą): Microsoft Teams ir Zoom, lankomumas ir pažangumas fiksuojamas gimnazijos dienyne Tamo.

  Kontaktiniu būdu nuo balandžio 12 d. iki balandžio 30 d. bus ugdomi Alytaus r. Butrimonių gimnazijos Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcio skyriaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtiniai bei pradinio ugdymo mokiniai, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. 

  Pamokos vyksta pagal 2020-2021 m. m. tvarkaraštį įprastu laiku, nuo 8.30 val.

  Mokiniai nuotolinio mokymo(si) metu privalo laikytis bendrų susitarimų, o pamokų laiku turi būti pasiekiami el. paštu, telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis.

  Būkite sveiki!

Pasidalinkite šia naujiena

Share on facebook
Share on pinterest
Share on email
Share on twitter