Gimnazijos kraštotyros muziejus

Kraštotyros paskirtis – surinkti ir išsaugoti materialines ir dvasines kultūros vertybes, sukaupti jas muziejuje. Butrimonių mokykloje kraštotyrinė veikla prasidėjo 1989 m., kai kraštotyros būrelio nariai, vadovaujami istorijos mokytojos Danutės Anušauskienės, pradėjo rinkti medžiagą apie vietovę, kurioje yra mokykla. Buvo užrašinėjama tautosaka, vietovardžiai, prisiminimai, renkami senoviniai daiktai, kaupta medžiaga apie Butrimonių seniūniją, čia gyvenusius žydus, tremtį, rezistenciją ir kt. Sukaupus nemažai eksponatų, 1997 m. įkurtas muziejus.

Šiandien muziejus gali didžiuotis savo keturių kambarių ekspozicija, lankytojų gausa, edukacinėmis veiklomis bei aukštais veiklos įvertinimais.

Plačiau apie muziejaus veiklą