Jaunieji šauliai

Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjas – Lietuvos šaulių sąjunga. NVŠ programos „Lietuvos šaulių sąjungos Alytaus rajono jaunųjų šaulių ugdymo programa“ tikslas yra padėti formuotis asmenybei, įgysiančiai stiprias pilietines bei moralines vertybes, supažindinant su krašto gynybos galimybėmis. Ši programa orientuota į aktyvų gyvenimą mėgstančius 11-18 metų amžiaus mokinius (mergaites ir berniukus). Užsiėmimų metu mokomasi topografijos, ryšių, saugiai elgtis su pneumatiniu ir mažo kalibro šautuvais, teisingai atlikti šaudybos pratimus, susipažįstama su pagrindiniais reikalavimais ruošiantis žygiui, orientavimosi vietovėje ir asmeninės higienos laikymusi lauko sąlygomis bei kt. Mokiniai sužino apie LŠS bei kitų statutinių organizacijų veiklą, jų tikslus bei per jaunimui patrauklią veiklą ir savirealizavimo patirtį skatina siekti žinių aukštesnėse jaunųjų šaulių ugdymo pakopose, vykdant nusikalstamumo prevenciją.

Organizuojamos vasaros stovyklos, edukacinės išvykos, kursai, taiklaus šaudymo varžybos, pėsčiųjų žygiai, jaunųjų šaulių sąskrydžiai ir kt. Taip pat ugdytiniai mokomi spręsti įvairias komandines užduotis, ugdomos asmeninės bei lyderio kompetencijos.

Vadovė Ramutė Jablonskienė