Pradėtos įgyvendinti projekto „Kultūros paveldas kalba už mus“ veiklos

2021 m. vasario mėn. buvo pradėtas įgyvendinti Alytaus rajono Butrimonių gimnazijos ir Pišo rajono savivaldybės projektas Nr. LT-PL-5R-374 „Kultūros paveldas kalba už mus“ (angl. „The Cultural Heritage Says About Us“), kuriam finansavimas buvo skirtas pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Lietuvos‑Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą. Projekto tikslas – išsaugoti kultūrinį paveldą bei sustiprinti tvarų jo naudojimą turizmui Pišo ir Alytaus rajonuose.

Projektui įgyvendinti buvo skirta 746 161,24 Eur, iš kurių 634 237,05 Eur Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšos. Alytaus rajono Butrimonių gimnazijai tenkanti projekto lėšų dalis sudaro 261 409,52 Eur (iš jų 222 198,09 Eur ERPF lėšos, o likusi dalis – 39 211,43 Eur Alytaus rajono savivaldybės lėšos).

2022 m. rugpjūčio mėn. buvo pasirašyta sutartis su UAB „Lithuanian import trade and export“ ir šiuo metu jau užbaigiami muziejaus remonto darbai, ruošiant patalpas muziejaus ekspozicijai – „Trijų tautų  miestelis“.

2022 m. rugsėjo 16 d. Alytaus r. Butrimonių gimnazijos mokiniai išvyko į trijų dienų jaunimo stovyklą Lenkijoje, Pisz mieste. Pirmoji diena buvo skirta integruotis ir susipažinti su stovyklautojais iš Lenkijos, Pisz miesto. Vakaras buvo skirtas aktyvioms, integracijai skirtoms, veikloms.

Antrąją dieną stovyklautojai iš Alytaus r. Butrimonių gimnazijos ir Lenkijos dalyvavo kaligrafijos edukacijoje, lankė Pisz miestą ir įžymias jo vietas, o vakare žaidė žaidimus ir mėgavosi draugišku buvimu prie laužo.

Trečiąją dieną mokiniai lankė regioninį muziejų Wejsuny mieste, leido laiką su Lenkijos mokiniais, šiltai atsisveikino ir pažadėjo susitikti Lietuvoje.

Artimiausiu metu numatyta įrengti muziejaus ekspoziciją bei įsigyti trūkstamą techniką. Taip pat šiuo metu planuojami du vizitai Lietuvoje: jaunimo stovykla ir partnerių susitikimas.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 23 mėn. (2021 m. vasario 1 d. – 2022 m. gruodžio 31 d.).