1 darbai

Konkursas „Piešinys – matematikos uždavinys“

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas

Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“

  Vasario mėnesį Butrimonių gimnazijos mokiniai dalyvavo tarptautiniame integruotame matematikos ir informacinių technologijų piešinių konkurse „Piešinys – matematikos uždavinys“, kurio tikslas – paskatinti mokinius kūrybiškai pažvelgti į matematiką, išreikšti savitas, drąsias, patrauklias matematikos interpretacijas. Iš viso konkurse dalyvavo 495 mokiniai iš 121 mokyklų (iš vienos mokyklos pateikiami ne daugiau kaip penki darbai).

  Darbai šiam konkursui turėjo būti sukurti su teksto redaktoriumi, naudojant tik įvairias figūras, užpildo efektus ir kitus figūrų formatavimo būdus. Piešinys privalėjo užpildyti visą A4 formato lapą, o jame – paslėptas prasmingas matematinis uždavinys (galvosūkis, matematinė mįslė, figūrų geometrinės savybės ar pan.) arba nupieštas matematinis uždavinys. Kadangi konkursas tarptautinis, visas darbe esantis tekstas (pvz., uždavinio sąlyga) turėjo būti užrašytas anglų kalba. (1.2. Savivaldaus ir patyriminio ugdymo(si) diegimas dalykų pamokose. 1.3. Ugdymo proceso organizavimas kitose edukacinėse aplinkose gimnazijoje ir už gimnazijos ribų – ,,klasė be sienų“. Mokiniai mokysis iš savo asmeninės patirties, ugdysis savarankiškumo įgūdžius, bendrąsias ir dalykines kompetencijas).

  Darbus konkursui kūrė 7 klasės mokinė Rugilė Gudelaitytė, 8 klasės mokiniai: Tomas Stukonis, Kornelija Žitkevičiūtė, Miglė Kmieliūtė ir I g klasės mokinė Miglė Lukoševičiūtė. Atlikti tokius konkurso nuostatus atitinkančius darbus nelengva, tam reikia kūrybiškumo, kantrybės bei kruopštumo, tad visi mokiniai įgavo patirties ir sulaukė konkurso organizatorių padėkų.

  Visi konkurso darbai.

  Informacinių technologijų mokytoja Jonė Poliakienė

Pasidalinkite šia naujiena

Share on facebook
Share on pinterest
Share on email
Share on twitter