Kreipimasis į gimnazijos bendruomenę pandemijos sąlygomis

Kreipimasis į gimnazijos bendruomenę pandemijos sąlygomis

  Šie 2020 metai ypatingi tuo, kad pateikė daug išbandymų visam pasauliui ir Lietuvai. Paveikusi daugybę sričių COVID-19 pandemija neaplenkė iš švietimo sistemos. Neįprastai – nuotoliniu būdu vasarą pabaigę mokslo metus, rudenį su nerimu susirinkome į gimnaziją. Nerimo išties nemažai: kaip reikės mokyti ir mokytis, organizuoti mokinių srautų judėjimą, maitinimą, pavėžėjimą? Jaučiant atsakomybę už kiekvieno gimnazijos bendruomenės nario ir jų artimųjų sveikatą, tenka apgalvoti visus veiksmus, priimti atsakingus sprendimus. Nepaisant įtampos, Butrimonių gimnazija mokslo metus pradėjo gana sklandžiai: laikantis saugumo reikalavimų organizuota Mokslo ir žinių dienos šventė, įsibėgėja ugdymo procesas, jau susitikta su lektoriais, dalyvauta mokymuose.

  Kaip ir visos mokyklos, atsižvelgdami į bendras rekomendacijas, pertvarkėme įprastą gimnazijos darbą. Mokinių klasėms priskirti kabinetai, atverti atsarginiai išėjimai, kitaip suplanuoti bendri renginiai. Į valgyklą mokiniai eina jiems paskirtu laiku, kitiems sudarytos sąlygos atsineštą maistą valgyti klasėse.

  Vis dėlto siekiant užkirsti kelią pandemijai gimnazijoje, kreipiuosi į visus bendruomenės narius: mokinius, jų tėvus/globėjus, pedagogus bei kitus čia dirbančius žmones: laikykimės įvestų naujų taisyklių ir rekomendacijų. Gimnazijoje sutarta, kad mokiniai bei darbuotojai bendrose erdvėse dėvi kaukes ar kitas apsaugines veido priemones, pagal poreikį dezinfekuoja rankas, mokinių tėvai vaikus palydi iki įėjimo, o į vidų užeina tik esant svarbiam reikalui ir laikydamiesi saugumo reikalavimų. Visi kartu pasirūpinkime, kad vaikai turėtų ir dėvėtų kaukes, gimnazijos patalpose vaikščiotų rekomendacijose nurodytais koridoriais, padrąsinkime dažniau plauti rankas. Gimnazijos lauko teritorija nėra aptverta ir gimnazija negali užtikrinti saugaus mokinių poilsio pertraukų metu lauke. Mieli tėveliai, dabar itin svarbus mokyklos ir šeimos ryšys – tėvų pagalba ir atsakingas požiūris: padėkite pasirūpinti vaikų saugumu: priminkite jiems, kad pertraukos metu jie neturėtų išeiti iš gimnazijos teritorijos, kai tai nėra būtina. Apsilankymai parduotuvėse ir kitose viešose miestelio vietose gali būti nesaugūs. Visi kartu stebėkime vaikų sveikatą, neleiskime į mokyklą jų sergančių ir karščiuojančių. Gimnazija bus pajėgi sėkmingai tvarkytis su pandemijos iššūkiais tik tada, jei šeimos pritars numatytoms taisyklėms, jų laikysis ir bendradarbiaus su administracija ir mokytojais, jei stebės vaikų sveikatą, o susidarius ypatingai situacijai, nedelsiant informuos. Geriausia būtų susisiekti su klasių vadovais, o informacijos apie gimnazijos veiklas ieškoti gimnazijos internetinėje svetainėje.

  Dėkoju gimnazijos bendruomenei už pasirengimą naujiems mokslo metams, sutelktumą ir pozityvumą organizacinių pokyčių atžvilgiu. Kviečiu visus būti atsakingus ir pilietiškus, kad galėtume labiau saugoti vieni kitus: mokinius, mokytojus, visus darbuotojus ir gimnazijoje susitinkančiųjų šeimas. Ar tai pavyks, labai priklauso nuo kiekvieno iš mūsų, nes tik saugodami vieni kitus išliksime sveiki ir patys. Būkime vieningi, kad galėtume garsiai pasakyti: „Gera būti kartu!“

  Pagarbiai, Gimnazijos direktorius Valdas Valvonis

Covid-19 ligos prevencija ugdymo įstaigose

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) vaizdo konsultacija mokyklų bendruomenėms

Kaip elgtis susirgus Covid-19

Kur kreiptis susirgus Covid-19