20220502_104918

Mūsų planeta – mūsų ateitis. Neleiskime klimatui keistis

  Visuotinis atšilimas daro poveikį visoms pasaulio šalims, įskaitant visas Europos Sąjungos valstybes nares. ES siekia visuotinį atšilimą sustabdyti ir sušvelninti atšilimo padarinius, dėl to nustato priemones, kuriomis siekiama, kad energiją vartotume efektyviau, naudotume daugiau atsinaujinančių išteklių energijos ir išmestume į aplinką mažesnį anglies dioksido kiekį. Apie klimato kaitą bei galimybę ją bent pristabdyti verta kalbėti ir mokykloje.

  Gegužės 1 d. mokytojos Vilma Mielaikienė ir Dalia Adžgauskienė II g ir III g klasių mokiniams vedė integruotą biologijos-istorijos pamoką ,,Mūsų planeta, mūsų ateitis. Kartu kovokime su klimato kaita“. Pamokos pradžioje III g klasės mokinai buvo supažindinti su pamokos uždaviniais, vėliau susiskirstę į grupes ir pažiūrėję motyvuojantį dokumentinį filmuką ,,ES prisitaikymas prie klimato” pradėjo kūrybinį darbą. Mokiniams reikėjo surinkti informaciją ir sukurti plakatą pagal  burtų keliu išsirinktą temą: ,,Klimato kaitos priežastys“, ,,Klimato kaitos padariniai“, ,,Kaip sustabdyti klimato kaitos didėjimą?“ Kitos pamokos metu savo paruoštus plakatus trečiokai-gimnazistai pristatė II g klasės mokiniams. Biologijos mokytoja apibendrino mokinių darbus.

  Pamokos pabaigoje mokiniai padarė išvadas, kad pasaulio klimatas keičiasi, Žemės atmosfera šyla ir tai turi neigiamų pasekmių mūsų orui: dažnesnės audros ir potvyniai, karštesnės vasaros, didėjantis  dykumėjimas, poliarinių ledo kepurių tirpimas, o kartu ištisų salų grimzdimas – visa tai galima pristabdyti, imantis tam tikrų priemonių.