Screenshot_4

Naujos mokinių patirtys dailės pamokose

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-SFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“

Kuo nors sudominti šių dienų jaunimą ypač sudėtinga, tačiau įmanoma. Tų pačių dalykų kartojimas ar priemonių naudojimas aktyviam jaunuoliui tampa nuobodus, todėl dailės pamokose vis dažniau tenka mokiniui pateikti naują jam dar nežinomą dailės rūšį ar techniką, išbandyti naujas priemones bei medžiagas, sieti jas ir pan. Tuo tikslu pasinaudojome gautomis „Kokybės krepšelio“ linoraižinio priemonėmis ir medžiagomis.

  6-8 kl. ir I-III g kl. pamokose buvo pristatytos įvairios grafikos technikos, plačiau aptarti lietuviškų medžio ir linoraižinių autoriai ir jų kūriniai. Mokiniai buvo supažindinti su grafikos įrankiais, išklausė darbo saugos instruktažą ir ėmėsi veiklų.

  Sugalvotą piešinį išraižė raižikliais 2-3 mm gyliu ant paruoštos medžiagos – linoleumo. Vėliau pagaminti spaudai buvo dengiami dažais voleliu, o paskui spaudžiami ant popieriaus.

  Užsiėmimas vyko interaktyviai nuo pat užduoties/temos formulavimo, techninių sąlygų pristatymo iki raižymo ir raižinio spausdinimo. Užsiėmimo rezultatas – improvizuota virtuali darbų ekspozicija, skirta Vasario 16 -ajai.

  Linoraižinio technologija užbūrė mokinius netikėto rezultato žavesiu ir eksperimentavimo dvasia, mokė kantrybės ir susikaupimo. Dirbdami mokiniai praplėtė savo kūrybinę raišką naujomis grafinės raiškos priemonėmis ir technikomis, per savo patirtį artimiau susipažino su viena iš profesionalios grafikos technikų. 

  Meninis ugdymas mokykloje atveria savitą ir turtingą prasmių bei vertybių pasaulį, kurio pažinimas yra toks pat reikšmingas, kaip ir mokslinis, matematinis, religinis ir kt. Asmeniui gebant stebėti, išgyventi ir suvokti meno kūrinius, tenkinamas jo asmeninio pažinimo interesas, didinamas sąmoningumas, išplečiamos pasaulio pažinimo ribos.

   Dailės mokytoja Neringa Jančauskaitė

Pasidalinkite šia naujiena

Share on facebook
Share on pinterest
Share on email
Share on twitter