Nuo balandžio 26 d. koreguojamas ugdomųjų veiklų organizavimas

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 157 „Dėl 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“, dėl pablogėjusios epidemiologinės situacijos Alytaus rajone koreguojamas Alytaus r. Butrimonių gimnazijos ir jos skyrių ugdomųjų veiklų organizavimas.  

Nuo balandžio 26 d. iki balandžio 30 d. kontaktiniu būdu bus ugdomi:

  • Butrimonių gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtiniai;
  • Alytaus r. Butrimonių gimnazijos Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcio skyriaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtiniai bei pradinio ugdymo mokiniai, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. 

  Bus organizuojamas savanoriškas profilaktinis mokinių, pedagogų bei aptarnaujančio personalo testavimas. Nesutinkantys testuotis mokiniai bus ugdomi nuotoliniu būdu.

Nuo balandžio 26 d. iki balandžio 30 d. nuotoliniu būdu bus ugdomi:

  • Butrimonių gimnazijos pradinio ugdymo mokiniai;
  • visi gimnazijos ir jos skyriaus 5-8, I-IV g klasių mokiniai.

  Ugdymas organizuojamas pagal gimnazijoje patvirtintą tvarką. Mokymui naudojama bendradarbiavimo platforma Microsoft Teams, lankomumas ir pažangumas fiksuojamas gimnazijos dienyne Tamo.

  Pamokos vyksta pagal 2020-2021 m. m. tvarkaraštį įprastu laiku, nuo 8.30 val.

  Mokiniai nuotolinio mokymo(si) metu privalo laikytis bendrų susitarimų, o pamokų laiku turi būti pasiekiami el. paštu, telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis.

Pasidalinkite šia naujiena

Share on facebook
Share on pinterest
Share on email
Share on twitter