Virtuali biologijos pamoka „Kuo minta augalai?“

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-SFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“

   Balandžio 16 d. 8 klasės mokinai kartu su biologijos mokytoja Vilma Mielaikiene dalyvavo nuotolinėje virtualioje pamokoje ,,Kuo minta augalai?“, kurią organizavo Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultetas. Lektorė dr. Gražina Palaitytė supažindino mokinius su augalų mityba ir dirvožemio tipais. Akcentuota, kad augalams augti reikia ne tik dirvožemio, bet ir Saulės, vandens, anglies dioksido. Atkreiptas dėmesys į mikroorganizmų grupes, bakterijų ir grybų reikšmę augalams.

  Išklausę pamokos teorinę dalį aštuntokai atliko praktines užduotis: analizavo gautą informaciją, ją apibendrino bei pristatė klasės draugams, vėliau mokiniai įtvirtino ir įsivertino įgytas žinias apie augalų mitybą, atlikdami testą Kahoot platformoje. 

  Mokiniai džiaugėsi galimybe dalyvauti tokioje įdomioje paskaitoje, nes pamokos ,,be sienų“ paįvairina  mokymąsi, žadina mokinių žinių poreikį ir motyvaciją mokytis.

  Įgyvendintos ,,Kokybės krepšelio“ 1.2. Savivaldaus ir patyriminio ugdymo(si) diegimas dalykų pamokose ir 1.3. Ugdymo proceso organizavimas kitose edukacinėse aplinkose gimnazijoje ir už gimnazijos ribų – ,,klasė be sienų“ veiklos. 

Pasidalinkite šia naujiena

Share on facebook
Share on pinterest
Share on email
Share on twitter