20191003_103130

Pamokos gamtos mokslų laboratorijoje

Mokymasis – tai pažinimas, kurio negali būti be stebėjimų ir bandymų. Gamtos mokslų laboratorijoje per biologijos pamokas atlikdami įvairius bandymus ir praktinius darbus mokiniai stiprina praktinius stebėjimo, tyrinėjimo ir eksperimentavimo įgūdžius. Žinodami tikslą, kelia hipotezę, atlikdami praktinius darbus ir analizuodami duomenis, formuluoja išvadą, kuri patvirtina arba paneigia hipotezę. Tokie darbai motyvuoja mokinius, skatina juos domėtis gamtos mokslais, o mokymąsi paverčia įdomia veikla.