„Rudenį įpinsiu į kasas“

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“

  Rugsėjo-lapkričio mėnesiais buvo vykdomas patyriminio ugdymo projektas 3 klasėje ,,Rudenį įpinsiu į kasas“. Projekte buvo integruotos gamtamokslinio ugdymo būrelio „Jaunieji tyrėjai“, pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų pamokų veiklos. Projekto tikslas – plėtoti pažintinę, komunikacinę, socialinę ir meninę kompetencijas tyrinėjant artimiausią aplinką.

  Per patyriminę  veiklą mokiniai smagiai ir linksmai tyrinėjo, gilino žinias apie žoles, krūmus, medžius. Dirbdami grupėse mokiniai „inventorizavo“ mokyklos parką: suskaičiavo, kiek ir kokių medžių bei krūmų jame auga, sudarė diagramas, mokėsi nustatyti medžių amžių.  Tyrinėdami išsiaiškino, kur gali augti augalai. Surinko medžių lapų, žiedų, įvairių žolių kolekcijas. Surinktą gamtinę medžiagą mokiniai patys paruošė džiovinti. Išdžiūvusius medžių lapus ir paskutinius rudens žiedus suskirstė pagal pagrindines ir antrines spalvas bei mišria (aplikacijos ir piešimo spalvotais pieštukais) technika sukūrė koliažą tema „Rudenį įpinsiu į kasas“. Mokinių darbų paroda puošė gimnazijos erdves.

  Vaikai noriai ieškojo, tyrė, sužinojo ir išmoko naujų dalykų apie žoles, krūmus, medžius, įgijo saugumo, pasitikėjimo savimi jausmą.

  Įgyvendintos ,,Kokybės krepšelio“ 1.2. Savivaldaus ir patyriminio ugdymo(si) diegimas dalykų pamokose ir 1.3. Ugdymo proceso organizavimas kitose edukacinėse aplinkose gimnazijoje ir už gimnazijos ribų – ,,klasė be sienų“ veiklos.

Pasidalinkite šia naujiena

Share on facebook
Share on pinterest
Share on email
Share on twitter