Sugrįžimas į mokyklą: džiaugsmas, nerimas, viltis

  Išsiilgta Rugsėjo 1-osios šventė, noras susitikti, pasidžiaugti ir pasikalbėti būtent mokykloje. Butrimonių gimnazijos bendruomenės sugrįžimas į mokyklos erdves po tokio ilgo nuotolinio mokymosi etapo ir džiaugsmingas, ir keliantis nerimą, ir viltingas. Virsmas, kurį išgyvename, reikalauja nepaprastai daug vidinės stiprybės,  jėgų, tačiau tokiame itin sudėtingame mokyklinio gyvenimo etape pasitikrinamas bendruomenės susitelkimas, atsakomybė mokytis ir mokyti. Jau antrus mokslo metus atsakingai laikomasi visų nustatytų saugumo reikalavimų.

  Linkėjo Dievo malonių ir apsaugos

  Mokslo ir žinių diena prasidėjo Butrimonių Išganytojo bažnyčioje iškilmingomis šv. Mišiomis, aukojamomis klebono Virgilijaus Balnio. Sveikindamas ir palaimindamas gimnazijos bendruomenę, jis linkėjo atrasti savo gyvenime Dievo žingsnius, suvokti jo veikimą ir patirti dieviškųjų malonių gausą bei meilę. Apmąstymams nuteikė tikybos mokytojos Virginijos Virmauskienės giedama psalmė ir mokytojos Renatos Balčiūnienės skaitomas Šventojo Rašto skaitinys. V.Virmauskienės parengti gimnazijos mokiniai aukojo atnašas: kryžių ir žvakę – tikėjimo tvirtumo simbolius, duoną ir vynuoges, įprasminančius bendrystę, gėles – pagarbos ir padėkos ženklą, skambutį – kvieslį mokytis, raginimą kantriai bei atsakingai dirbti. Atnašavimo tekstus skaitė abiturientai Gertautas Bradauskas ir Erika Vitunskaitė.

  Įprasmino naujų mokslo metų sėkmę

  Rugsėjo 1-osios šventei saulė pažėrė gausių spindulių, o kartu su jais dovanojo ir pakilią dalyvių, tradiciškai susirinkusių vidiniame gimnazijos kiemelyje, nuotaiką. Vėl suliepsnojusi simbolinė aukuro ugnis, iškilmingas abiturientų, įvedančių mažuosius pirmokėlius į žinių šalį, garbės ratas, audringi plojimai, šypsenos žadino širdyse džiugesį ir buvimo čia ir dabar pajautimą.

  Optimistiškai, šviesiai ir įkvepiančiai skambėjo muzikos mokytojos Neringos Valvonienės vadovaujamo choro daina „Aš čia gyvenu“, šokio mokytojos Živilės Patinskaitės ugdytinių žaismingas jaunatviškas šokis apie mokyklos gyvenimą tapo priminimu džiaugtis ir mėgautis kiekviena gyvenimo akimirka. 

  Gimnazijos direktorius Valdas Valvonis sveikindamas su naujų mokslo metų pradžia, pasidžiaugė pakankama bendruomenės imunizacija, kuri teikia vilties drąsiau judėti pirmyn, visiems, o ypač abiturientams, linkėjo sėkmingo starto ir dar sėkmingesnio finišo, teisingo brandos egzaminų pasirinkimo, atkaklaus darbo, atviro ir prasmingo bendradarbiavimo.

  Vadovas padėkojo bendruomenei už praėjusių metų sunkų darbą, gimnazijos „Tėvų klasės“ aktyviausiems tėvams, mokinių seneliams už inicijuotas idėjas, nuveiktus  ir vykdomus darbus, pakvietė visus prisijungti prie mokyklos, kurioje gera mokytis ir gyventi, kūrimo. „Mokykloje perduodant sukauptą amžių patirtį kuriama mūsų valstybės ateitis. Tegul nuolatiniai pokyčiai ir permainos mūsų gyvenime skatina naujiems iššūkiams ir galimybėms, tegul suteikia kūrybinių impulsų bei noro iš kiekvienos situacijos išeiti nugalėtoju,“ – kalbėjo V.Valvonis.

  Dalyvavo garbingi svečiai

  Šventėje dalyvavo Alytaus rajono savivaldybės mero patarėja Dalia Paulauskaitė, kuri perdavė gimnazijos bendruomenei mero Algirdo Vrubliausko linkėjimus, o sveikindama su gražia mokslo metų pradžios švente pasidžiaugė Butrimonių gimnazija kaip kūrybinga, šviesia bei susitelkusia ir palinkėjo būti vieningai, stipriai savo žiniomis bei gebėjimais. Į šventę atvyko ir garbingi svečiai – Alytaus rajono Garbės pilietis Ipolitas Makulavičius, akademikas, profesorius, genetikas Algirdas Sliesaravičius, Butrimonių seniūnas Andrius Karlonas, klebonas Virgilijus Balnys, Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys Kęstutis Patinskas, Butrimonių bendruomenės „Šviesa“ pirmininkė Zita Lukoševičienė, mokinių tėveliai. Gimnazijos bendruomenę pasveikino seniūnas A. Karlonas įteikdamas voką su piniginiu prizu pažangiausiai būsimų mokslo metų klasei. Tradicija tapusį prizą įsteigė gimnazijos direktorius, seniūnas, klebonas, Z. Lukoševičienė, K. Patinskas.

  Rugsėjo 1-oji šventiškai pasitikta ir Butrimonių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo bei Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciame skyriuje.

  Būsimi mokslo metai neišvengiamai bus kupini didelių iššūkių, bet Butrimonių gimnazijos bendruomenė pasirengusi juos įveikti priimdama teisingus sprendimus, stengdamasi išlaikyti pozityvų nusiteikimą, lankstumą, susitelkusi augti ir auginti.

        Butrimonių gimnazijos mokytoja Renata Balčiūnienė

 

 

 

Pasidalinkite šia galerija

Share on facebook
Share on pinterest
Share on email
Share on twitter