Teatro pinklėse

Teatro būrelio užsiėmimų metu yra gerinamos ugdytinių bendrosios kompetencijos, vaikai išbando savo kūrybines galimybes, įgyja žinių, gebėjimų, nuostatų, susijusių su vaidyba, režisavimu, spektaklių suvokimu.

Kiekvienas būrelio dalyvis turi galimybę mokytis būti kūrybingas teatro srityje, komunikuoti teatro priemonėmis ir pažinti savitą teatro kalbą, ugdytis kultūrinį sąmoningumą, mokymosi gebėjimus. Įgytą patirtį pritaiko dalykų pamokose, įvairiose veiklose.

Vadovė Asta Daironienė