Ugdomųjų veiklų organizavimas gegužės 10-14 dienomis

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 157 „Dėl 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“,, Alytaus r. Butrimonių gimnazijos nuostatais bei Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. D1-396 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo 2021 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-417nuo gegužės 10 d. iki gegužės 14 d. koreguojamas ugdomųjų veiklų organizavimas.

* kontaktiniu būdu ugdomi:

* Butrimonių gimnazijos 1 kl. ir 3 kl. mokiniai, organizuojant savanorišką profilaktinį testavimą mokiniams, pedagogams, aptarnaujančio personalo darbuotojams;

* ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtiniai Butrimonių gimnazijos ikimokykliniame ir Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciame skyriuose;

* Butrimonių gimnazijos Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcio skyriaus 1-4 klasių mokiniai, organizuojant savanorišką profilaktinį testavimą mokiniams, pedagogams, aptarnaujančio personalo darbuotojams.

*nuotoliniu būdu ugdomi:

* Butrimonių gimnazijos 2 kl. ir 4 kl. mokiniai;

* visi Butrimonių gimnazijos ir jos skyriaus 5-8, I-III g (9-10) kl. mokiniai.

*mišriu būdu ugdomi:

* IV g klasės mokiniai: pirmadienį ir trečiadienį –  nuotoliniu būdu, antradienį, ketvirtadienį ir penktadienį – kontaktiniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas bei organizuojant savanorišką profilaktinį testavimą mokiniams.

 Ugdymas organizuojamas pagal gimnazijoje patvirtintą tvarką. Mokymui naudojama bendradarbiavimo platforma Microsoft Teams, lankomumas ir pažangumas fiksuojamas gimnazijos dienyne Tamo.

  Pamokos vyksta pagal 2020-2021 m. m. tvarkaraštį įprastu laiku, nuo 8.30 val.

  Mokiniai nuotolinio mokymo(si) metu privalo laikytis bendrų susitarimų, o pamokų laiku turi būti pasiekiami el. paštu, telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis.

  Būkite sveiki!

 

Pasidalinkite šia naujiena

Share on facebook
Share on pinterest
Share on email
Share on twitter