Ugdymo proceso organizavimas gegužės 3-7 dienomis

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 157 „Dėl 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“,, Alytaus r. Butrimonių gimnazijos nuostatais bei Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. D1-396 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“ pakeitimo 2021 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-417, nuo gegužės 3 d. iki gegužės 7 d. koreguojamas ugdomųjų veiklų organizavimas.

* kontaktiniu būdu ugdomi:

* Butrimonių gimnazijos 1 kl. ir 3 kl. mokiniai, organizuojant savanorišką profilaktinį testavimą mokiniams, pedagogams, aptarnaujančio personalo darbuotojams;

* ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtiniai Butrimonių gimnazijos ikimokykliniame ir Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciame skyriuose;

* Butrimonių gimnazijos Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcio skyriaus 1-4 klasių mokiniai, organizuojant savanorišką profilaktinį testavimą mokiniams, pedagogams, aptarnaujančio personalo darbuotojams.

*nuotoliniu būdu ugdomi:

* Butrimonių gimnazijos 2 kl. ir 4 kl. mokiniai;

* visi Butrimonių gimnazijos ir jos skyriaus 5-8, I-III g (9-10) kl. mokiniai.

*mišriu būdu ugdomi:

* IV g klasės mokiniai: pirmadienį ir antradienį –  nuotoliniu būdu, trečiadienį, ketvirtadienį ir penktadienį – kontaktiniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas bei organizuojant savanorišką profilaktinį testavimą mokiniams.

Pasidalinkite šia naujiena

Share on facebook
Share on pinterest
Share on email
Share on twitter