Vardinis profesoriaus habilituoto daktaro Algirdo Sliesaravičiaus kabinetas

Butrimonių gimnazijoje 2016 m. spalį atidarytas vardinis habilituoto mokslų daktaro, vyr. mokslinio bendradarbio, docento, profesoriaus, akademiko Algirdo Sliesaravičiaus (g. 1939 m.) kabinetas, kuriame mokoma biologijos, vyksta žmogaus ir gamtos pamokos. Jo mokslinių tyrimų sritis – augalų genetika, biotechnologija, selekcija. Profesorius vienas ir su bendradarbiais paskelbė 25 knygas ir brošiūras, parašė 374 straipsnius, tarp jų 274 mokslinius bei 100 mokslo populiarinimo, ir tapo Lietuvos valstybinės mokslo premijos laureatu.

A. Sliesaravičius – tai butrimoniškis mokslininkas, pasižymintis kūrybiškumu, erudicija. Jis yra puikus pavyzdys jaunajai kartai, tikras savo krašto patriotas, nes šiuo metu gyvena Butrimonyse, yra aktyvus miestelio bendruomenės narys, taip pat palaiko glaudžius ryšius su baigtąja mokykla. Biologijos kabinete yra jo knygų paroda, vaizdo medžiagos, supažindinančios su darbu ir pomėgiais.

Mokslininko įvardinta sėkmės formulė – „Dirbk, ir būsi pripažintas“ motyvuoja mokinius mokytis, atkakliai siekti savo tikslų.