„Žinomi pasaulyje – užmiršti gimtinėje…“

Rugsėjo 9 d. Butrimonyse vyko Butrimonių gimnazijos projekto „Žinomi pasaulyje- užmiršti gimtinėje. Bernardui Berensonui ir žydų kultūrai pažinti“, kurį finansavo Lietuvos kultūros departamentas prie Kultūros ministerijos, konferencija, skirta Europos žydų kultūros dienai paminėti. Gimnazijos veikla neapsiriboja tik pamokomis, neformaliuoju ugdymu, vykdoma aktyvi ir įvairi projektinė veikla skiriama ne tik mokiniams, bet ir visai Butrimonių bendruomenei šviesti.

Į konferenciją susirinkę mokiniai, mokytojai, Butrimonių miestelio gyventojai ir svečiai susipažino su žydų tautos žmonių, gyvenusių Butrimonyse istorijos, kultūros architektūros paveldo palikimu. Parodą parengė istorijos mokytoja metodininkė, kraštotyros būrelio vadovė Danutė Anušauskienė su jaunaisiais kraštotyrininkais.

Konferencija prasidėjo Senojo Testamento ištraukomis, kurias skaitė gimnazijos maironiečiai, Giesmių giesmę (vertimas Sigito Gedos) skaitė Ona Gudaitytė, Alytaus teatro aktorė, Butrimonių gimnazijos Garbės galerijos narė. Konferenciją moderavo mokiniai – maironiečiai Ignas Šimanskis ir Žydrūnė Seiliūtė, jiems talkino lietuvių kalbos vyresn. mokytoja Irena Šimanskienė.

Smagu, kad į konferenciją atvyko daug garbių žmonių: Egidijus Aleksandravičius, VDU Istorijos katedros profesorius, Antanas Kmieliauskas – dailininkas, profesorius, Alytaus rajono Garbės pilietis, Butrimonių gimnazijos Garbės galerijos narys, Irena Milkevičiūtė, VOBT solistė, operos primadona, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė, Alytaus rajono Butrimonių gimnazijos Garbės galerijos narė, Aleksandras Vizbaras, Čiurlionio menų mokyklos pedagogas, Alytaus rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Zubrauskienė, Alytaus rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorė Bronė Balionienė ir vyresn. bibliografė Jūratė Šalaševičienė, Butrimonių parapijos klebonas Juozas Bakšys, Butrimonių seniūnijos seniūnas Algirdas Jusas, Algirdas Sliesaravičius, akademikas, Butrimonių gimnazijos Garbės galerijos narys ir kiti.

Sveikinimo žodį tarė Alytaus rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Zubrauskienė, Butrimonių gimnazijos direktorius Valdas Valvonis. Direktorius išreiškė viltį, kad Butrimonių bendruomenė pasistengs, ir miestelyje atsiras memorialinės lentos ne tik Bernardui Berensonui, bet ir  Antanui Kmieliauskui, Irenai Milkevičiūtei, Algirdui Sliesaravičiui ir kitiems pasaulyje ir Europoje žinomiems žymiems žmonėms, kilusiems iš Butrimonių krašto.

 Pirmą kartą Butrimonyse viešėjo Kauno Vytauto Didžiojo Universiteto istorijos katedros profesorius Egidijus Aleksandravičius. Savo pranešime „Žydų tautos palikimas Lietuvoje ir Europoje“ profesorius kalbėjo apie žydų tautos palikimą ir likimą, paraleliai plačiau atskleidė ir lietuvių tautos šaknis, tautos ypatumus, likimo vingius, istorijos kultūros bruožus, mūsų savitumą. Supratome, kad lietuvių ir žydų tautos panašaus likimo, patyrę tragiškų išgyvenimų, tautos elito naikinimo, holokausto, tremties ir kitokių žiaurių įvykių. Nuo Vytauto laikų Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė buvo ne tik totorių bet ir žydų gyvenamoji vieta. Šios tautos savo kultūra išmokė ramius, sėslius lietuvius verslumo, prekybos ir logistikos pagrindų. Egidijaus Aleksandravičiaus dėstomos mintys prikaustė ir vyresniųjų ir jaunesniųjų konferencijos dalyvių dėmesį, o labiau Lietuvos istorija besidomintys žmonės papildė savo susidarytą lietuviško charakterio paveikslą naujomis, ryškesnėmis spalvomis, istorijos kelią – naujomis įžvalgomis.

Apie Bernardo Berensono ir kitų dailininkų – žydų pasiekimus supažindino profesorius Antanas Kmieliauskas. Apie Bernardą Berensoną kaip asmenį bei jo išleistus mokslinius darbus, sukauptą menininkų darbų kolekciją pranešimą skaitė Jūratė Šalaševičienė.

 Irena Milkevičiūtė ir koncertmeisteris Aleksandras Vizbaras konferencijos dalyviams padovanojo koncertą. Operos solistė atliko keletą lietuvių liaudies ir kompozitorių harmonizuotų dainų ir aukšto meninio žanro operos arijų, kiekvieną kūrinį pristatydama ir papasakodama apie jį, kad mokiniai suprastų operinio dainavimo ir muzikos ypatumus. Visi salėje esantys dalyviai turėjo galimybę atitrūkti nuo kasdienybės, pasijusti išminties ir meno šventovėje.

Po konferencijos svečiai ir dalyviai diskutavo, dalijosi prisiminimais, ateities lūkesčiais ir darbais. Projekto autorei Genovaitei Žiurinskienei džiugu ir smagu buvo girdėti didžiųjų meno ir mokslo korifėjų išsakytą nuostabą, kad ir mažuose miesteliuose gyvenantys ir dirbantys žmonės neapsiriboja tik tiesioginiu mokytojo darbu, bet stengiasi ugdyti žmogų- pilnavertį, mąstantį pasaulio pilietį.

 Konferenciją įvertino kaip puikią galimybę pasikeisti mintimis tarp miesto ir kaimo, tarp jauno ir vyresniojo žmogaus. Svečiai, kurie mažai žinojo apie Bernardą Berensoną, labai susidomėjo jo biografijos, meno ir mokslo pasiekimais ir žinomumu pasaulyje.

Esu dėkinga Butrimonių gimnazijos Garbės galerijos nariams: Antanui Kmieliauskui, Irenai Milkevičiūtei, Onai Gudaitytei, Bronei Balionienei, Algirdui Sliesaravičiui visada atliepiantiems į mūsų prašymus ir pasidalinančiais išmintimi, patirtimi, menu, geranorišku bendravimu ir bendradarbiavimu ugdant ir drąsinant jaunąją kartą. Dėkoju Butrimonių gimnazijos direktoriui Valdui Valvoniui, palaikančiam visas geras iniciatyvas ir visam mokytojų kolektyvui, prisidėjusiam prie projekto, taip pat projekto partneriams: Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorei Bronei Balionienei ir Daugų kultūros centro Butrimonių filialo darbuotojoms Mildai Stanevičienei ir Laimai Kalinauskienei. Projektą pratęs pažintinės kelionės į žydų kultūros paveldo objektus.

 

Genovaitė Žiurinskienė

Butrimonių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Projekto vadovė