Alytaus rajono Butrimonių gimnazija
Mokytojai

GIN_0001 - MK - CC--1

 

                                     Alytaus r. Butrimonių gimnazijos pedagogai

                                                                 2019–2020 m. m.

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Dalykas

Kategorija

Dorinis ugdymas

1.

Virmauskienė Virginija

Tikyba

Vyresnioji mokytoja

2.

Žiurinskienė Genovaitė

Etika

Mokytoja metodininkė

 

Kalbos

 

3.

Gecevičienė Dana

Lietuvių kalba

Mokytoja metodininkė

4.

Balčiūnienė Renata

Lietuvių kalba

Vyresnioji mokytoja

5.

Šimanskienė Irena

Lietuvių kalba

Mokytoja metodininkė

6.

Gudelaitienė Asta

Anglų kalba

Vyresnioji mokytoja

7.

Krikvienė Aldona

Anglų kalba

Vyresnioji mokytoja

8.

Karlonienė Lyda

Rusų kalba

Mokytoja metodininkė

 

Matematika ir informacinės technologijos

 

9.

Džervienė Genovaitė

Matematika

Vyresnioji mokytoja

10.

Mensevičienė Jolita

Matematika

Vyresnioji mokytoja

11.

Poliakienė Jonė

Informacinės technologijos

Mokytoja metodininkė

 

Socialinis ugdymas

 

12.

Anušauskienė Danutė

Istorija

Mokytoja metodininkė

13.

Adžgauskienė Dalia

Istorija

Mokytoja metodininkė

14.

Simanavičienė Edita

Geografija

Mokytoja metodininkė

 

Gamtamokslinis ugdymas

 

15.

Mielaikienė Vilma

Biologija

Mokytoja metodininkė

16.

Šmitienė Danutė

Fizika

Vyresnioji mokytoja

Menai

17.

Jančauskaitė Neringa

Dailė

Vyresnioji mokytoja

18.

Patinskaitė Živilė

Šokis

Mokytoja

19.

Valvonienė Neringa

Muzika

Mokytoja metodininkė

Technologijos

20.

Gudaitis Virgilijus

Technologijos

Mokytojas metodininkas

21.

Sargelis Albertas

Technologijos

Mokytojas metodininkas

Kūno kultūra

 

22.

Simonaitis Arūnas

Kūno kultūra

Mokytojas metodininkas

23.

Valvonis Valdas

Kūno kultūra

Mokytojas metodininkas

 

Pradinio ugdymo

 

24.

Žvinakienė Sigutė

Pradinių klasių

Vyresnioji mokytoja

25.

Griškonienė Gina

Pradinių klasių

Mokytoja metodininkė

26.

Karkauskaitė Nijolė

Pradinių klasių

Vyresnioji mokytoja

27.

Peckuvienė Rita

Pradinių klasių

Mokytoja metodininkė

Pagalbos mokiniui specialistai

28.

Jablonskienė Ramutė

Socialinė pedagogė

Metodininkė

29.

Kleponienė Rasa

Logopedė

Metodininkė

30.

Rakauskienė Irena

Specialioji pedagogė

Metodininkė

 

 
Slideshow by phatfusion
Design by Next Level Design Lizenztyp CC