Butrimonių gimnazijos ir jos skyrių ugdomosios veiklos nuo 2021 m. sausio 1 d.

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimu (įsigalioja gruodžio 16 d.), Alytaus r. Butrimonių gimnazijoje ir jos skyriuose ugdomosios veiklos nuo 2021 m. sausio 1 d. bus organizuojamos taip:

  Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas: nuo 2021 m. sausio 1 d. iki sausio 31 d. rekomenduojama ugdyti tik tuos ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo vaikus, kurių tėvai neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

  Pradinių klasių mokiniai nuo sausio 4 d. mokosi nuotoliniu būdu.

  Pagrindinis ir vidurinis ugdymas: visi 5-8, I-IV g klasių mokiniai nuo sausio 6 d. mokysis nuotoliniu būdu pagal gimnazijoje patvirtintą tvarką. Mokymui naudojamos Microsoft Teams bendradarbiavimo (pagal susitarimą – Zoom) platformos, lankomumas ir pažangumas fiksuojamas gimnazijos dplatformosienyne Tamo.

 Pamokos vyksta pagal 2020-2021 m. m. tvarkaraštį įprastu laiku, nuo 8.30 val.

Mokiniai nuotolinio mokymo(si) metu privalo laikytis bendrų susitarimų, o pamokų laiku turi būti pasiekiami el. paštu, telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis.

Būkime sveiki!